51 min

Hvordan tilrettelegge miljøet rundt personer med demens‪?‬ VeilederPOD

    • Utdannelse

Vi lever lenger i dag enn tidligere. Andelen eldre mennesker øker, og det betyr at det også blir flere som lever med demenssykdom blant oss. Tilsynsrapporter fra Sivilombudet viser at demente ofte blir satt på medisiner for å roe problemadferd. Personer med demens har rett til et verdig liv, akkurat som alle andre. På sykehjemmet i Råde har de gjennom flere år lykkes godt med å redusere medisinbruk til personer med demens gjennom aktivt miljøterapeutisk arbeid. Dette arbeidet har vekket internasjonal interesse, og i denne podkasten får du høre mer om hva de har gjort.

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2011 Spesialnummer om atferdsanalytiske tiltak for personer med demens. http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=254

Helse og omsorgsdepartementet: Demensplan 2025
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2025/id2788070/

Vi lever lenger i dag enn tidligere. Andelen eldre mennesker øker, og det betyr at det også blir flere som lever med demenssykdom blant oss. Tilsynsrapporter fra Sivilombudet viser at demente ofte blir satt på medisiner for å roe problemadferd. Personer med demens har rett til et verdig liv, akkurat som alle andre. På sykehjemmet i Råde har de gjennom flere år lykkes godt med å redusere medisinbruk til personer med demens gjennom aktivt miljøterapeutisk arbeid. Dette arbeidet har vekket internasjonal interesse, og i denne podkasten får du høre mer om hva de har gjort.

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2011 Spesialnummer om atferdsanalytiske tiltak for personer med demens. http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=254

Helse og omsorgsdepartementet: Demensplan 2025
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2025/id2788070/

51 min

Top Podcasts In Utdannelse

Beautiful Light Studios
Mel Robbins
Anniken Binz
Bertrands Univers & Podplay
med Bjørg Thorhallsdottir
Psykolog Sondre Risholm Liverød