10 episodes

I podcasten til NAV, iapodden, diskuterer vi forskjellige temaer innen inkluderende arbeidsliv. Hvordan skal vi redusere sykefraværet? Hvordan skal vi klare å inkludere de som står utenfor arbeidslivet? Hva er et godt arbeidsmiljø? Og hvordan jobber NAV med inkluderende arbeidsliv? Disse og mange andre spørsmål diskuterer vi med spennende gjester.

Musikk: Professor Umlaudt by Kevin McLeod (incompetech.com), Licensed under the Creative Commons 3.0: By Attribution license.

iapodden NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder

  • Teknologi
  • 4.6 • 48 Ratings

I podcasten til NAV, iapodden, diskuterer vi forskjellige temaer innen inkluderende arbeidsliv. Hvordan skal vi redusere sykefraværet? Hvordan skal vi klare å inkludere de som står utenfor arbeidslivet? Hva er et godt arbeidsmiljø? Og hvordan jobber NAV med inkluderende arbeidsliv? Disse og mange andre spørsmål diskuterer vi med spennende gjester.

Musikk: Professor Umlaudt by Kevin McLeod (incompetech.com), Licensed under the Creative Commons 3.0: By Attribution license.

  Utenforskap og arbeidsliv

  Utenforskap og arbeidsliv

  Over 400.000 mennesker står utenfor arbeidslivet og mottar en ytelse fra NAV.  Hvorfor er det slik? Og hvordan kan vi løse denne enorme samfunnsutfordringen?
  Dette er noe av det vi diskuterer i den aller første episoden av iapodden, hvor vi har besøk av daglig leder i Stormberg, Steinar Olsen, og arbeids-og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik.

  • 40 min
  Arbeid og psykisk helse

  Arbeid og psykisk helse

  En av fem sykmeldinger i Norge handler om psykiske lidelser. Å være i jobb er et skritt i riktig retning for veldig mange for å få bedre helse. Men er arbeid rett medisin for alle?
  Møt Ellen Due som står i jobb tross angst og psykologspesialist Sondre Liverød som snakker om arbeid og psykisk helse.

  • 42 min
  Kvinner og sykefravær

  Kvinner og sykefravær

  Kvinner har 70 prosent høyere legemeldt sykefravær enn menn. Hvorfor er det slik og hva er årsakene til forskjellen?
  I denne episoden snakker vi med seniorforsker ved SINTEF, Solveig Osborg Ose og spesialist i allmennmedisin, Aase Aamland om dette spennende temaet.

  • 41 min
  Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

  Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

  Dårlig arbeidsmiljø koster om lag 30 milliarder kroner årlig, ifølge arbeidstilsynet. Da hersker det liten tvil om at norske bedrifter har mye å hente på å få sine ansatte til å ha det bra på jobben. Men hva skaper egentlig et godt arbeidsmiljø? 
  For å finne ut av dette har vi med oss direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander, og virksomhetsleder ved Kviteseid Omsorgssenter, Une Marit Tangen.

  • 40 min
  Folkehelse, eldre og arbeidsliv

  Folkehelse, eldre og arbeidsliv

  Eldrebølgen skyller over oss og det gir mange utfordringer. Hvordan kan vi holde de eldre friske nok til å stå lengre i arbeidslivet? Og hva er egentlig folkehelse? Vi diskuterer dette og mye mer sammen med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og tidligere fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

  • 40 min
  Rus og arbeidsliv

  Rus og arbeidsliv

  Norsk arbeidsliv taper årlig mangfoldige milliarder kroner på at folk drikker. Da er det svært betenkelig at vi knapt snakker om rus på jobben. I denne episoden av Iapodden prater vi om rus og arbeidsliv sammen med fagleder ved Akan kompetansesenter, Camilla Bakkeng, og tidligere rusmisbruker, Nina Ellioth Kvamsdahl. Hør Ninas sterke historie, og få flere gode tips på hvordan takle rusutfodringer på arbeidsplassen.

  • 42 min

Customer Reviews

4.6 out of 5
48 Ratings

48 Ratings

AnnefraEvje ,

Interessant!

Høyaktuelt tema med spennende gjester. Mer av dette!

Kjetig ,

Veldig interessant

Dette var spennende. Gleder meg til fortsettelsen.

Top Podcasts In Teknologi

Acquired
Ben Gilbert and David Rosenthal
Search Engine
PJ Vogt, Audacy, Jigsaw
All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg
All-In Podcast, LLC
Darknet Diaries
Jack Rhysider
Teknologi og mennesker
Oslo Business Forum og Atea
Lex Fridman Podcast
Lex Fridman

You Might Also Like