11 episodes

Synshemmede Sølvi Marie Risøy og Magne Bolme vil utfordre både blinde og seende i podkasten iBlinde, med ærlige samtaler om livet som blind, analyse og diskusjon, ispedd en dose humor.

iBlinde KABB

  • Kultur og samfunn
  • 4.8 • 5 Ratings

Synshemmede Sølvi Marie Risøy og Magne Bolme vil utfordre både blinde og seende i podkasten iBlinde, med ærlige samtaler om livet som blind, analyse og diskusjon, ispedd en dose humor.

  iDøvblinde - episode 11

  iDøvblinde - episode 11

  iDøvblinde
  I den siste episoden av første sesong av iBlinde snakker Magne og Sølvi Marie om tematikk knyttet til døvblindhet. Spørsmål som berøres i samtalen er blant annet: Hvordan oppleves det å leve med et dobbelt sansetap? Hvilken oppfølging og støtte får døvblinde fra offentlige myndigheter? Og hvordan blir man diagnostisert som døvblind?
  Sølvi Marie er selv i ferd med å miste mer og mer hørsel, og i samtalen brukes hennes personlige opplevelser som utgangspunkt for refleksjon og informasjonsformidling.
  Vi ønsker alle god lytting! Lån oss et øre …
   
  Den som vil vite mer om døvglindhet kan finne mer informasjon på 
   
  https://www.dovblindhet.no/
   
     

  • 19 min
  I blinde - om synshemmede og arbeidsliv - episode 10

  I blinde - om synshemmede og arbeidsliv - episode 10

  Hvordan er blindes tilknytning til arbeidslivet? I denne podkastepisoden tar Sølvi Marie Risøy  og Magne Bolme utgangspunkt i sine ulike erfaringer med å være blind i arbeidslivet. De bringer også inn forskning om synshemmede i arbeid, og elementer fra blindes historiske tilknytning til arbeidslivet. Vi håper du finner samtalen opplysende og spennende.
  De historiske tilbakeblikkene er basert på kvalifisert synsing Magne og Sølvi Marie basert på  samtaler med andre synshemmede og gjennom skriftlige kilder. Magne Bolme samlet også inn informasjon rundt tematikken i arbeidett med en prosjektskisse for en doktorgradssøknad.  
   Kilder: 
  Thorsen, R. L. (2017). Levekår blant synshemmede. Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017- tilleggsutvalg synshemmede. Statistisk sentralbyrå. Hentet frahttps://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/filer-undersokelser/levekar-ssb-2017

  • 26 min
  iBlinde: Blind på sykehus - episode nr. 9

  iBlinde: Blind på sykehus - episode nr. 9

  I episoden sykehuspasient samtaler Magne og Sølvi Marie om hvordan det kan oppleves å være synshemmet pasient på sykehus.

  • 34 min
  Jul iBlinde 2022 - episode nr. 8

  Jul iBlinde 2022 - episode nr. 8

  Jula kan oppleves på høyst ulike måter. I iBlinde, «julespesial,» snakker Magne og Sølvi Marie om hvordan det kan være å feire jul som blind. De tar utgangspunkt både i egne erfaringer, og i innspill de har fått fra andre blinde. De snakker både om opplevelser av sorg og tap, og om «julegleder,» og om hvordan vi kan skape våre egne gode julestunder.

  Magne og Sølvi Marie vil takke alle som har gitt innspill til denne episoden.

  Vi håper alle får ei fin og fredfull jul.

  • 26 min
  iBlinde: Avhengighet og sårbarhet - 7. episode

  iBlinde: Avhengighet og sårbarhet - 7. episode

  I denne episoden tar Sølvi Marie Risøy og Magne Bolme utgangspunkt en diskriminerende opplevelse I en Matbutikk, hvordan oppleves det å bli sett på som en belastning når du trenger hjelp? Og kan en som blind lære seg å takle slike situasjoner uten emosjonell smerte?

  • 18 min
  iBlinde: Blind i kriser - 6.episode

  iBlinde: Blind i kriser - 6.episode

  Blind i kriser

  Hvilken rolle kan blindheten spille når det oppstår en krise situasjon? I podkasten: blind i kriser, tar blindfødte Magne Bolme og releativt nyblinde Sølvi Marie Risøy utgangspunkt i det som skjedde da Sølvi Marie sitt hus brant. Hvilken rolle spilte blindheten da? Og hvilken rolle kan det tenkes at blindheten kan spille i andre krisesituasjoner.

  • 13 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Inger54 ,

Gode refleksjonar

Klokt, ærleg, interessant og lærerikt!

Top Podcasts In Kultur og samfunn

Svarttrost Dok
Svarttrost
Fryktløs
Både Og & Blåkläder
Burn Book
Kontent & Acast
198 Land med Einar Tørnquist
PLAN-B & Acast
Den politiske situasjonen
Dagens Næringsliv & Acast
Harm og Hegseth
VGTV

You Might Also Like