45 min

Innsidetrusler og Superheltutviklere Boitcast

    • Teknologi

Samtale med Tor Indstøy i lys av sommerens hackingepisoder, arrestasjon av russisk spion hos DNVGL og cyberangrep mot Stortinget. Alle selskap er blitt teknologiselskap, all sikkerhet teknologisikkerhet, og det har gått internasjonal prestisje i teknologi. Hva betyr det for oss enkle teknologer fra annerledeslandet?

Samtale med Tor Indstøy i lys av sommerens hackingepisoder, arrestasjon av russisk spion hos DNVGL og cyberangrep mot Stortinget. Alle selskap er blitt teknologiselskap, all sikkerhet teknologisikkerhet, og det har gått internasjonal prestisje i teknologi. Hva betyr det for oss enkle teknologer fra annerledeslandet?

45 min

Top Podcasts In Teknologi