22 min

Olaf Aagedal med ein introduksjon til Etterlyst:Jesus Det Norske Teatret

    • Kultur

Olaf Aagedal er sosiolog og har forska på bedehuskulturen. I framsyninga Etterlyst:Jesus fortel Bjørn Eidsvåg om korleis det var å vekse opp i eit lokalsamfunn der nettopp bedehuset var samlingspunktet for lokalbefolkninga.

Meir om framsyninga: http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/etterlyst-jesus/

Olaf Aagedal er sosiolog og har forska på bedehuskulturen. I framsyninga Etterlyst:Jesus fortel Bjørn Eidsvåg om korleis det var å vekse opp i eit lokalsamfunn der nettopp bedehuset var samlingspunktet for lokalbefolkninga.

Meir om framsyninga: http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/etterlyst-jesus/

22 min

Top Podcasts In Kultur