20 min

Jeg beveger meg godt SyktFrisk

    • Medicine

Hva betyr bevegelse og aktivitet for oss når vi bli syke? Anniken Hagen deler erfaringer fra sin hverdag med kreft og hvordan hun fikk til å trene. Hør henne i samtale med sykepleier Kjersti Tveten fra Oslo universitetssykehus. Les mer om tema og få gode tips og lenker på www.syktfrisk.no

Hva betyr bevegelse og aktivitet for oss når vi bli syke? Anniken Hagen deler erfaringer fra sin hverdag med kreft og hvordan hun fikk til å trene. Hør henne i samtale med sykepleier Kjersti Tveten fra Oslo universitetssykehus. Les mer om tema og få gode tips og lenker på www.syktfrisk.no

20 min