29 min

"Jeg blåser i enerne" - med Bjarte Myrhol og Magnus Abelvik Rød Pappatrenerne

    • Barn og familie

Idrett for barn og unge blir stadig mer spesialisert og profesjonalisert. Er denne utviklingen sunn? Bjarte Myrhol mener leken og allsidigheten er truet.

Idrett for barn og unge blir stadig mer spesialisert og profesjonalisert. Er denne utviklingen sunn? Bjarte Myrhol mener leken og allsidigheten er truet.

29 min

Top Podcasts In Barn og familie