42 episodes

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser og forberede seg på klimaendringene som kommer? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement? Da er dette en podcast for deg.

I episodene får du høre erfaringene til kommuner, fagfolk og folkevalgte. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet.

Finn oss på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

Klimapodcast fra Miljødirektoratet Miljødirektoratet

  • Government
  • 4.4 • 18 Ratings

Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser og forberede seg på klimaendringene som kommer? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement? Da er dette en podcast for deg.

I episodene får du høre erfaringene til kommuner, fagfolk og folkevalgte. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet.

Podcasten er laget av Miljødirektoratet.

Finn oss på www.klimapodcast.no

Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

  Vil bli verdens reneste øyrike

  Vil bli verdens reneste øyrike

  Seks kommuner i Lofoten satser offensivt på grønn omstilling. De ser flere fordeler ved å være tidlig ute.
  Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Det er ett av fundamentene til satsningen Lofototen – de grønne øyene 2030.
  – Ved å omstille oss, og være en grønn region og skape grønn konkurransekraft, så vil vi kunne tiltrekke oss de smarte hodene som ønsker å bo og jobbe her. Det vil også gjøre kommunene bedre på å levere god omsorg, god skole og andre tjenester. Så det å være fremst i skoen i klimaarbeidet vil sette oss bedre i stand til å løse utfordringene på de andre områdene også, sier Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy kommune og leder av Lofotrådet.
  De seks kommunene i Lofoten - Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst – har laget en plan for dette. Rett før sommeren 2021 vedtok kommunene det de kaller en grovskisse og et veikart, som består av seks satsningsområder med en rekke hovedmål og delmål. (Du kan lese dokumentet på 14 sider via lenken under – det er ganske konkret til å bli kalt en grovskisse.) Hele prosjektet, Lofoten De – grønne øyene 2030, ledes i partnerskap mellom Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten.
  I denne episoden forteller ordfører Remi Solberg og klimarådgiver i Lofotrådet, Ingrid Slungaard Myklebust, om satsningen. Hvordan kom dette i gang? Hvordan har de involvert kommunene, næringsliv og innbyggere, og forankret arbeidet? Og hvordan skal de sørge for at planen og intensjonene ender opp i faktiske resultater?
  Dette hører du om i denne episoden: Lofoten – de grønne øyene 2030 https://degronneoyene.no/
  Veikartet for De grønne øyene, vedtatt 4. juni 2021
  https://lofotradet.no/pdf/lofoten-de-gronne-uyene-2030-grovskisse-veikart.pdf
  Klimapodcast 1: Vil ha el-revolusjon i Lofot-fisket https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/klimapodcast-1-klimavennlige-fiskebater/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 36 min
  Hva sier FNs klimapanel?

  Hva sier FNs klimapanel?

  To norske forfattere i FNs klimapanel forteller om arbeidet med rapporten, hovedbudskapene og klimautfordringer for kommunene.
  I begynnelsen av august kom FNs klimapanel med den første delen av panelets sjette hovedrapport. Denne delrapporten tar for seg de fysiske klimaendringene, i atmosfæren, på land og i havet. De har gått gjennom mer enn 14 000 vitenskapelige studier og skrevet en rapport på nesten 4000 sider.
  Rapporten fikk FNs generalsekretær til å varsle "kode rød for menneskeheten". Vitenskapen feier all tvil til side om årsakene til global oppvarming og at jorda vil fortsette å varmes opp så lenge utslippene av klimagasser fortsetter.
  Norge har vært godt representert i dette arbeidet, med sju forfattere og en høringsredaktør. I denne episoden møter du to av dem.
  Trude Storelvmo er professor i meteorologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på atmosfæren og hvordan den påvirker vær og klima. Sammen med en annen forsker, har hun ledet arbeidet med kapittelet i rapporten som handler om jordas energibudsjett.
  Asgeir Sorteberg er professor ved geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og ekspert på nedbør, ekstremvær og hav og klima. Han har vært høringsredaktør for kapittelet i rapporten som handler om ekstremvær, og har hatt ansvar for at flere tusen kommentarer fra høringsrundene blir besvart på en god måte.
  I denne episoden forteller de to om hvordan dette arbeidet har foregått og hvilke utfordringer de har møtt underveis, og gir oss noen av hovedbudskapene i rapporten. Som norske forskere sier de også litt hvilke betydninger disse funnene vil ha for Norge og norske kommuner.
  Dette hører du om i denne episoden: FNs klimapanel https://www.miljodirektoratet.no/ipcc
  Her finner du blant annet en noe forenklet, norsk versjon av sammendraget til første delrapport, og mye bakgrunnsinformasjon om klimapanelet.
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 42 min
  Klimaplanlegging med digital tvilling

  Klimaplanlegging med digital tvilling

  Ålesund vil bli en mer klimavennlig og bærekraftig kommune. Med en digital 3D-kopi av byen, håper de at planleggingen blir mer effektiv.
  I 2020 ble kommunene Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje og Ålesund slått sammen til nye Ålesund kommune. Nå jobber de sammen med nabokommunen Sula og Giske for å lage en ny klima-, areal- og transportplan. Regionen er den første i Norge til å gjennomføre en bærekraftsanalyse basert på indikatorer utviklet av FN, og nå vil de ta steget videre med en såkalt "digital tvilling" i samarbeid med forskning og næringsliv.
  Dette er en digital versjon av kommunen, basert på ulike kartlag og store mengder data som presenteres visuelt som et slags dataspill i 3D. Her finnes gater, bygninger, hav og bekker – og alt annet kommunen og forskerne mener bør være med for å skape en nyttig modell som kan brukes til å simulere effekter av ulike valg og endringer.
  − Folk får lettere en felles problemforståelse gjennom visuelle bilder enn å måtte lese seg gjennom lange, tunge dokumenter, sier Bente Glomset Vikhagen, assisterende kommunedirektør.
  Hun tror at den digitale tvillingen skal gjøre det raskere og mer effektivt å utnytte tilgjengelige data for å se effekten av ulike valg, og mye lettere for saksbehandlere, politikere og innbyggere å sette seg inn i scenarioene.
  Med seg i denne episoden har hun prosjektleder og kommunens egen "framtidsnavigatør", Anne-Lise Sagen Major, og førsteamanuensis Dina Margrethe Aspen fra NTNU i Ålesund.
  Arbeidet er organisert i prosjektet Smartplan, som startet i fjor og avsluttes i 2023 og er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal utvikle et datadrevet beslutningsstøtteverktøy for bærekraftig samfunnsutvikling i samskapende planprosesser. I tillegg til kommunen og NTNU, deltar også Høgskulen i Volda, Møre og Romsdal fylkeskommune og Offshore Simulator Centre/Augment City i arbeidet.
  Dette hører du om i denne episoden: SmartPlan – prosjektets nettside: https://www.smartplanlegging.com/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 31 min
  Borgerpanel i lokalt klimaarbeid

  Borgerpanel i lokalt klimaarbeid

  Kan helt vanlige innbyggere bidra til at kommunens klimaarbeid blir smartere og mer effektivt? Det ville Oslo kommune finne ut av.
  Styrtregn er en utfordring som kan koste dyrt for både bedrifter, det offentlige og helt vanlige innbyggere. En varmere klode gjør at vi får enda kraftigere styrtregn enn det vi hadde før, ofte med enda større skader på veier, bygninger og annen infrastruktur.
  Oslo er bare en av flere hundre norske kommuner som merker dette. Nå har kommunen prøvd ut et borgerpanel for å finne enda bedre løsninger for å håndtere styrtregnet på en god måte. Et borgerpanel er en av mange måter for medvirkning og involvering av innbyggere i beslutningsprosesser.
  I denne episoden møter du Yvona Holbein som er overvannskoordinator i Oslo kommune, og Håkon Iversen fra SoCentral som gjennomførte medvirkningsprosessen på vegne av kommunen. De forteller om hvorfor kommunen testet ut borgerpanel, hvordan det ble gjennomført og hva kommunen opplever å ha fått igjen for innsatsen.
  Digitale møter Oslo ønsket å involvere folk på Grefsen og Kjelsås i bydel Nordre Aker, og de ville ha et representativt utvalg av befolkningen. Poenget var å få med andre enn dem som vanligvis engasjerer seg i den offentlige debatten. Etter å ha sendt en SMS-invitasjon til 3000 tilfeldig utvalgte beboere, endte de opp med 20 deltakere som møttes fire kvelder til opplæring og samtaler via Zoom.
  Måtte bli enige om anbefalinger Oppgaven var å komme fram til anbefalinger til kommunen som alle deltakerne var enige om. Det klarte de. Rapporten med anbefalingene kan du laste ned via lenken under.
  − Prosessen er en opplæring begge veier. Det var opplæring for oss og opplæring for dem. Vi har nå 20 ambassadører der ute som brenner for overvann, som før var veldig ukjent for dem. Det er et komplekst tema å diskutere, og nå ser de at kommunen gjør noe med dette.
  Dette hører du om i denne episoden: Borgerpanel bidrar med løsninger: Artikkel om prosjektet på SoCentral sitt nettsted. Her finner du også lenke til rapporten.
  https://www.socentral.no/aktuelt/borgerpanel-bidrar-med-losninger/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no
   

  • 32 min
  Kan bygda bli mindre bilavhengig?

  Kan bygda bli mindre bilavhengig?

  Det er mye som kan gjøres for at bygde-Norge skal bli mindre avhengig av bil. Med på kjøpet kan vi få triveligere tettsteder og sprekere folk.
  Det sier Maja Karoline Rynning, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt. I denne episoden forteller hun om erfaringer fra flere mindre kommuner som har jobbet med å redusere bilbruk og klimagassutslipp fra transport. Men hun oppfordrer kommunene til å ramme inn problembeskrivelsen og mulighetsbildet til å handle om mye mer enn å kutte utslipp.
  − Det handler om klimavennlig, attraktiv og inkluderende tettstedsutvikling. Vi må skape steder der det er godt å leve, vokse opp og arbeide, sier Maja Karoline Rynning.
  Overgang fra fossilbiler til elbiler løser ikke alle utfordringene, sier hun og trekker blant annet fram hvor mye plass bilene legger beslag på. Mange tettsteder har store områder avsatt til parkering, og i episoden gir hun eksempler på kommuner som har hundrevis av ledige parkeringsplasser selv på de travleste dagene.
  Vi spør også transportforskeren om hvorfor det ikke satses mer på kollektivtransport på bygda og hvordan bildeling, elsykler og god arealplanlegging kan gjøre oss mindre avhengig av bil.
  Dette hører du om i denne episoden: Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling
  https://www.toi.no/tettstedspakker/
  Kort film om tettstedpakkeprosjektet https://www.youtube.com/watch?v=bpUC2MBcie8
  Bygdepakke Bø https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2016/forprosjekt-bygdepakke-bo/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 31 min
  Fra forslag til flertall

  Fra forslag til flertall

  Du er en engasjert lokalpolitiker som vil få fart på klimaarbeidet i kommunen. Hva gjør du da? Hva er din rolle og hva er rådmannens rolle?
  Beslutningsprosessen i en kommune kan kanskje sammenlignes med en stafett med flere etapper, der stafettpinnen veksles mellom politikere og administrasjon og hver etappe har ulike formål.
  Hva skal til for at vekslingene skal bli effektive? Hvordan blir det en godt opplyst, demokratisk og konstruktiv prosess?
  Vi har spurt Dag-Henrik Sandbakken i KS, kommunesektorens organisasjon. Han er ansvarlig for folkevalgtopplæringen i KS og har personlig erfaring etter flere år som ordfører i Tynset. Vi har også spurt ham om:
  Hva er ansvaret til kommunedirektøren og hva er ansvaret til kommunestyret i denne stafetten? Når bør innbyggere involveres og hva kan skje om engasjementet "koker over" i sosiale medier? Og når på året er det viktig med god kontakt mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon for å forme neste års budsjett? Dette hører du om i denne episoden: Folkevalgprogrammet til KS https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/folkevalgtprogrammet/ 
  Innbyggermedvirkning. Her kan du se opptak av Miljødirektoratets webinar fra 16. februar 2021 https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2021/februar-2021/innbyggerinvolvering-i-klimaplanlegging/
  Hjelp til lokalt klimaarbeid Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:
  Veiledning og ressurser Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.
  https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  
  Webinarer om lokalt klimaarbeid Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.
  https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 
  Kontakt oss Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no
  Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no

  • 35 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
18 Ratings

18 Ratings

Top Podcasts In Government

Listeners Also Subscribed To