7 episodes

Mellom 4. og 12. november skal Høgsterett handsama klimasaka. Miljøorganisasjonar og deira støttespelarar har tapt i to instansar, men vil dei likevel vinna i siste runde? Det som står på spel er om tildelinga av nye petroleumskonsesjonar i Barentshavet er i strid med vernet om klima og miljø etter Grunnlova. I denne saka skal Høgsterett avgjera kort sterkt grunnlovsvernet for klima og miljø skal vera, korleis ein skal vurdera petroleumsutvinning sitt bidrag til global oppvarming, kor mykje omsynet til dagens velferd skal vega mot omsynet til framtidige generasjonar, og i kor stor grad Grunnlova i klimaspørsmål skal setja grenser for politikken.Filosof David Vogt og jurist Jørn Øyrehagen Sunde vil saman med deg følgja klimasaka. Kvar dag (unnateke 10.11) lagar dei ein podkastepisode om korleis saka utviklar seg i Høgsterett, og samtala med gjester om dei store spørsmåla rettssaka reiser. Gjestane er politisk redaktør Eirin Eikefjord, klimaforskar Kikki Kleiven, filosof Gunnar Skirbekk, jurist Marius Mikkel Kjølstad, statsvitar Erik Aarebrot og filosof Silje Langvatn.Klimasaka er den rettssaka der størst samfunnsverdiar har stått på spel sidan Den store konsesjonssaka i 1918.

Klimasaka i Høgsterett dag for dag dagogtid

  • News Commentary
  • 4.9 • 8 Ratings

Mellom 4. og 12. november skal Høgsterett handsama klimasaka. Miljøorganisasjonar og deira støttespelarar har tapt i to instansar, men vil dei likevel vinna i siste runde? Det som står på spel er om tildelinga av nye petroleumskonsesjonar i Barentshavet er i strid med vernet om klima og miljø etter Grunnlova. I denne saka skal Høgsterett avgjera kort sterkt grunnlovsvernet for klima og miljø skal vera, korleis ein skal vurdera petroleumsutvinning sitt bidrag til global oppvarming, kor mykje omsynet til dagens velferd skal vega mot omsynet til framtidige generasjonar, og i kor stor grad Grunnlova i klimaspørsmål skal setja grenser for politikken.Filosof David Vogt og jurist Jørn Øyrehagen Sunde vil saman med deg følgja klimasaka. Kvar dag (unnateke 10.11) lagar dei ein podkastepisode om korleis saka utviklar seg i Høgsterett, og samtala med gjester om dei store spørsmåla rettssaka reiser. Gjestane er politisk redaktør Eirin Eikefjord, klimaforskar Kikki Kleiven, filosof Gunnar Skirbekk, jurist Marius Mikkel Kjølstad, statsvitar Erik Aarebrot og filosof Silje Langvatn.Klimasaka er den rettssaka der størst samfunnsverdiar har stått på spel sidan Den store konsesjonssaka i 1918.

  Klimasaka sin legitimitet med Silje Aambø Langvatn

  Klimasaka sin legitimitet med Silje Aambø Langvatn

  David og Jørn snakkar med filosof Silje Aambø Langvatn om legitimitet og klima, og avsluttar med å svare på spørsmålet: Kven vinn klimasaka?

  • 49 min
  Ungdommen og klimaproblemet, med Erik Aarebrot

  Ungdommen og klimaproblemet, med Erik Aarebrot

  Jørn og David snakkar med lærar og statsvitar Erik Aarebrot om klimaproblemet som tema i skulen.

  • 39 min
  Klimasaka, juss og politikk, med Eirin Eikefjord

  Klimasaka, juss og politikk, med Eirin Eikefjord

  David og Jørn snakkar med Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende og jurist, om spenninga mellom juss og politikk i klimasaka.

  • 34 min
  Klima og menneskerettar med Marius Mikkel Kjølstad

  Klima og menneskerettar med Marius Mikkel Kjølstad

  David og Jørn snakkar med jurist Marius Mikkel Kjølstad (UiB) om klima og menneskerettar.

  • 36 min
  Framtidige generasjonar, demokrati og klima med Gunnar Skirbekk

  Framtidige generasjonar, demokrati og klima med Gunnar Skirbekk

  Jørn og David snakkar med filosof Gunnar Skirbekk om framtidige generasjonar og om klimarettens plass i demokratiet.

  • 41 min
  Klimaproblemet. Kva for utfordringar står vi overfor? med Kikki Kleiven

  Klimaproblemet. Kva for utfordringar står vi overfor? med Kikki Kleiven

  Jørn og David møter klimaforskar Kikki Kleiven (UiB) til samtale om klimaproblemet og klimasaka.

  • 37 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Top Podcasts In News Commentary