3 episodes

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

Læringsmiljø i skole og barnehage – UiS podkast University of Stavanger

  • Courses
  • 5.0, 1 Rating

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

  Episode 3: Livsmestring i skolen

  Episode 3: Livsmestring i skolen

  Livsmestring er et begrep som er tatt inn i de nye læreplanene. Hva legger vi i det? Er det viktig? Og hvordan kan skolene jobbe for at elevene skal oppleve livsmestring? I denne episoden har programleder Torunn Helene Fredriksen invitert forsker Kjersti Tharaldsen til en samtale om livsmestring i skolen.

   

  Les mer:  * 10 tips til hvordan lærere skal håndtere stress i skolen – Forskning.no

  * Hva skal til for at ungdom skal kunne takle stress i skolen?

  * Stress og mestring i skolen, redigert av Edvin Bru og Pål Roland – Fagbokforlaget

  * ROBUST – trivsel og motivasjon i ungdomsskolen   

  Informasjon om Læringsmiljøsenteret

  Nettside: laringsmiljosenteret.uis.no

  E-post: laringsmiljosenteret@uis.no

  Facebook: www.facebook.com/Laringsmiljosenteret

  Instagram: www.instagram.com/laringsmiljo

  • 28 min
  Episode 2: Fagfornyelsen og læringsmiljøet

  Episode 2: Fagfornyelsen og læringsmiljøet

  Fra høsten 2020 skal skoler i hele landet ta i bruk nye læreplaner. Fagfornyelsen og innholdet i den har vært mye diskutert den siste tiden. Forsker ved Læringsmiljøsenteret, Randi Myklebust Sølvik, er opptatt av at læringsmiljøet ikke må glemmes i arbeidet med fagfornyelsen og har noen konkrete tips til hvordan skoler og lærere kan jobbe med dette.

  Programleder er Torunn Helene Fredriksen.

   

  Informasjon om Læringsmiljøsenteret

  Nettside: laringsmiljosenteret.uis.no

  E-post: laringsmiljosenteret@uis.no

  Facebook: www.facebook.com/Laringsmiljosenteret

  Instagram: www.instagram.com/laringsmiljo

  Les mer:  * Trygge barn lærer best

  * Runddansen mellom relasjonar og læring

  * Lek og dybdelæring i skolen

  * Slik kan lærere bli gode ledere for klassen

  • 23 min
  Episode 1: Konsekvenser av mobbing

  Episode 1: Konsekvenser av mobbing

  Mobbing kan ha store og ødeleggende konsekvenser for den som blir utsatt for det. Er det annerledes for dem som blir utsatt for digital mobbing i tillegg til det som beskrives som tradisjonell mobbing? Og hva kan lærere gjøre dersom de mistenker at en elev blir mobbet på digitale medier? Ida Risanger Sjursø har forsket på dette i sitt doktorgradsprosjekt, og i denne episoden snakker programleder Torunn Helene Fredriksen med henne om funnene hun har gjort.’

  Les mer:  * Hvorfor oppfølging etter mobbing er viktig

  * Barn og unge som har blitt utsatt for mobbing følges ikke opp lenge nok

  * Hvordan følge opp elever som har blitt utsatt for mobbing?

  * Digital mobbing kan føre til angstsymptomer   

  Informasjon om Læringsmiljøsenteret

  Nettside: laringsmiljosenteret.uis.no

  E-post: laringsmiljosenteret@uis.no

  Facebook: www.facebook.com/Laringsmiljosenteret

  Instagram: www.instagram.com/laringsmiljo

  • 17 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Courses

Listeners Also Subscribed To

More by University of Stavanger