47 min

LL-278: Jan Spurkeland om relasjonspedagogikk og relasjonskompetanse Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

Hva er relasjonspedagogikk? og hvilken relasjonskompetanse er det nødvendig at lærere og skoleledere har for å gjøre en god jobb? Hvilken betydning har relasjonene vi har til elevene for hvor mye elevene lærere og sitter igjen med etter undervisningen? Jeg snakker med Jan Spurkeland som driver Relasjonsledelse AS for å finne ut mer om dette.

Hva er relasjonspedagogikk? og hvilken relasjonskompetanse er det nødvendig at lærere og skoleledere har for å gjøre en god jobb? Hvilken betydning har relasjonene vi har til elevene for hvor mye elevene lærere og sitter igjen med etter undervisningen? Jeg snakker med Jan Spurkeland som driver Relasjonsledelse AS for å finne ut mer om dette.

47 min

Top Podcasts In Utdannelse

Vrang produksjon
Bertrands Univers og Bauer Media
Anniken Binz
Bauer Media og Kristian Hope
Klynge AS
Dr. Jordan B. Peterson