LIVE: Den norske idealborgeren Universitetsplassen

    • News

En ideell borger deltar aktivt i arbeidslivet og i demokratiet, men samfunnet er designet på en måte som gjør at ikke alle kan delta på lik linje. Denne episoden tar for seg hvordan forestillinger om idealborgeren også fører til diskriminering og utenforskap.


Du hører filosof Pål Antonsen, sosiolog Arnfinn Midtbøen, teolog Kaia Rønsdal, funksjonshemmingsforsker Jan Grue, litteraturforsker Louisa Layne og professor i informatikk Tone Bratteteig.


Ordstyrer er Vilde Sagstad Imeland, journalist i Morgenbladet.


Episoden er et utdrag fra UiOs kunnskapsfestival En ny start, som foregikk på Universitetsplassen 31.august-2. september.

En ideell borger deltar aktivt i arbeidslivet og i demokratiet, men samfunnet er designet på en måte som gjør at ikke alle kan delta på lik linje. Denne episoden tar for seg hvordan forestillinger om idealborgeren også fører til diskriminering og utenforskap.


Du hører filosof Pål Antonsen, sosiolog Arnfinn Midtbøen, teolog Kaia Rønsdal, funksjonshemmingsforsker Jan Grue, litteraturforsker Louisa Layne og professor i informatikk Tone Bratteteig.


Ordstyrer er Vilde Sagstad Imeland, journalist i Morgenbladet.


Episoden er et utdrag fra UiOs kunnskapsfestival En ny start, som foregikk på Universitetsplassen 31.august-2. september.

Top Podcasts In News