57 min

LL-124: Inge Andersland om nye læreplaner i KRLE Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

I denne episoden diskuterer jeg de nye læreplanene i KRLE-faget med høyskolelektor og ph.D-stipendiat Inge Andersland fra NLA. Vi snakker både om hva de inneholder, ha de ikke inneholder, hvordan de skal lese, hordan de passer inn politisk, eller kanskje de ikke gjør det. Vi snakker også om hvordan de kan brukes, hva man må tenke på, og i diskuterer de i lys av livssynsbakgrunn - Inge Andersland med sin kristne bakgrunn, og jeg med min bakgrunn som sekulærhumanist.

I denne episoden diskuterer jeg de nye læreplanene i KRLE-faget med høyskolelektor og ph.D-stipendiat Inge Andersland fra NLA. Vi snakker både om hva de inneholder, ha de ikke inneholder, hvordan de skal lese, hordan de passer inn politisk, eller kanskje de ikke gjør det. Vi snakker også om hvordan de kan brukes, hva man må tenke på, og i diskuterer de i lys av livssynsbakgrunn - Inge Andersland med sin kristne bakgrunn, og jeg med min bakgrunn som sekulærhumanist.

57 min

Top Podcasts In Utdannelse