41 min

LL-378: Linda Renate Kvalvik om hvordan skoler kan og bør håndtere seksuelle overgrep Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

Hvordan kan og bør skoler møte elever som opplever seksuelle overgrep eller som vi lærerne tror at har opplevd seksuelle overgrep? Hvordan skal vi se dette fra et mer faglig perspektiv enn hva vi gjorde i forrige episode? Denne gangen snakker jeg med Linda Renate Kvalvik fra RVTS Vest, hvor hun er spesialkonsulent nettopp på denne typen tematikk.

Hvordan kan og bør skoler møte elever som opplever seksuelle overgrep eller som vi lærerne tror at har opplevd seksuelle overgrep? Hvordan skal vi se dette fra et mer faglig perspektiv enn hva vi gjorde i forrige episode? Denne gangen snakker jeg med Linda Renate Kvalvik fra RVTS Vest, hvor hun er spesialkonsulent nettopp på denne typen tematikk.

41 min

Top Podcasts In Utdannelse

Bauer Media og Kristian Hope
Dagen Podkast
Anniken Binz
Bertrands Univers og Bauer Media
Laila Five
Dr. Flo og Dr. Blytt