55 min

LL-390: Jorid Avdem om en god skole som godt barnevern Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

Hvordan tilrettelegger vi egentlig best mulig for de elevene som trenger det mest? Hvordan sikrer vi at barna har det godt i den skolen vi har? Kan vi si at en god skole er et godt barnevern? Hvordan kan skolen ivareta barn og unge som er under barnevernets omsorg? Jeg snakker med høgskolelektor Jorid Avdem ved Høgskolen i Innlandet om hvordan skolen kan ivareta de barna som trenger det mest.

Hvordan tilrettelegger vi egentlig best mulig for de elevene som trenger det mest? Hvordan sikrer vi at barna har det godt i den skolen vi har? Kan vi si at en god skole er et godt barnevern? Hvordan kan skolen ivareta barn og unge som er under barnevernets omsorg? Jeg snakker med høgskolelektor Jorid Avdem ved Høgskolen i Innlandet om hvordan skolen kan ivareta de barna som trenger det mest.

55 min

Top Podcasts In Utdannelse

Sara Lossius og Acast
Psykolog Sondre Risholm Liverød
KVALLM
med Bjørg Thorhallsdottir
Anja Hammerseng-Edin
Anniken Binz