29 min

LL-393: Silje Andresen om lærerens skjønn i møte med kontroversielle tema Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

Hvilke muligheter har lærerne til å bruke skjønn når de møter eller skal undervise om kontroversielle tema i undervisningen? Hvordan kan og bør de ta opp slike tema? Hva gjør lærere i praksis? Jeg snakker med forsker og doktorgradsstipendiat Silje Andresen ved FAFO om dette.

Hvilke muligheter har lærerne til å bruke skjønn når de møter eller skal undervise om kontroversielle tema i undervisningen? Hvordan kan og bør de ta opp slike tema? Hva gjør lærere i praksis? Jeg snakker med forsker og doktorgradsstipendiat Silje Andresen ved FAFO om dette.

29 min

Top Podcasts In Utdannelse

Laila Five
Bauer Media og Kristian Hope
Bertrands Univers og Bauer Media
Dagen Podkast
Anniken Binz
Vrang produksjon