34 min

LL-447: Madelen Brovold om jødiske motiver i litteraturhistorien Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

Finnes det jødiske motiver, historier eller elementer i norsk litteraturhistorier? Hva forteller de oss om da og hvordan kan vi jobbe med de nå? Hvilken plass har de i arbeidet med litteraturhistorien i norskfaget? Jeg snakker med førsteamanuensis Madelen Brovold fra Høgskolen i Innlandet.

Finnes det jødiske motiver, historier eller elementer i norsk litteraturhistorier? Hva forteller de oss om da og hvordan kan vi jobbe med de nå? Hvilken plass har de i arbeidet med litteraturhistorien i norskfaget? Jeg snakker med førsteamanuensis Madelen Brovold fra Høgskolen i Innlandet.

34 min

Top Podcasts In Utdannelse

KLYNGE & Acast
Vrang produksjon
Bertrands Univers og Bauer Media
Bauer Media og Kristian Hope
Anniken Binz
Dagen Podkast