40 min

LL-463: Edvard Befring om en skole under lupen Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

Hvilke utfordringer og muligheter har skolen fremover? Hva ligger på systemnivå og hva kjennetegner de som får det til og de som ikke får det til av skolene? Hvordan møter skolene elevene? Hva krever dette av lærerne? Jeg snakker med Edvard Befring, professor emeritus ved Universitetet i Oslo om hans bidrag til boken Skolens Mening.

Hvilke utfordringer og muligheter har skolen fremover? Hva ligger på systemnivå og hva kjennetegner de som får det til og de som ikke får det til av skolene? Hvordan møter skolene elevene? Hva krever dette av lærerne? Jeg snakker med Edvard Befring, professor emeritus ved Universitetet i Oslo om hans bidrag til boken Skolens Mening.

40 min

Top Podcasts In Utdannelse

Bertrands Univers & Eccentric People
Anniken Binz
Brandpeople
Core Balance & Podplay
Utdanningsforbundet & Shaw Media
Mel Robbins