31 min

LL-501: Mona Martnes om skolefravær, autisme og rettigheter Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

Hvilke rettigheter har elever når de har ufrivillig skolefravær? Har elever med autismespekterdiagnoser ekstra beskyttelse i dette? Hva er skolens ansvar når det kommer til disse elevgruppene og hva sier barnets beste om disse situasjoenne? I denne episoden snakker jeg med Mona Martnes, postdoktor ved UiT Norges Arktiske Universitet om disse elevene og situasjonene.

Hvilke rettigheter har elever når de har ufrivillig skolefravær? Har elever med autismespekterdiagnoser ekstra beskyttelse i dette? Hva er skolens ansvar når det kommer til disse elevgruppene og hva sier barnets beste om disse situasjoenne? I denne episoden snakker jeg med Mona Martnes, postdoktor ved UiT Norges Arktiske Universitet om disse elevene og situasjonene.

31 min

Top Podcasts In Utdannelse

Vrang produksjon
Anniken Binz
Psykolog Sondre Risholm Liverød
Mel Robbins
Anja Hammerseng-Edin
Dr. Jordan B. Peterson