64 episodes

Människor & Migration är en podcast om människor på flykt och deras rättigheter.

Podden har fram till och med 14 mars 2019 (avsnitt 58) ägts av Arena Idé, men drivs nu av Asylrättscentrum.

Människor & Migration Människor & Migration

  • News

Människor & Migration är en podcast om människor på flykt och deras rättigheter.

Podden har fram till och med 14 mars 2019 (avsnitt 58) ägts av Arena Idé, men drivs nu av Asylrättscentrum.

  Ska Sverige kunna ge uppehållstillstånd på en humanitär grund?

  Ska Sverige kunna ge uppehållstillstånd på en humanitär grund?

  Den parlamentariska kommittén utreder bland annat om det ska finnas något annat skäl att få uppehållstillstånd än som flykting och alternativt skyddsbehövande. Det pratas mycket om humanitära skäl, men vad innebär det? I det här avsnittet av Människor & Migration diskuterar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah humanitära skäl och vad Sverige måste hänsyn till när en sådan grund till uppehållstillstånd formuleras. Det blev ett samtal om vikten av ventiler, konventionsåtaganden, sjuka barn och orimliga situationer som staten vill undvika.

  Podden programleds och produceras av Asylrättscentrum kommunikationsansvarige Maja Dahl.

  • 36 min
  Vem har råd att få leva med sin familj?

  Vem har råd att få leva med sin familj?

  Sverige ska få en ny migrationspolitik och en av de frågor som diskuteras är försörjningskrav för familjeåterförening. Men hur ska försörjningskravet se ut och vem ska beröras av det? Ska det finnas några undantag och ska ensamkommande barn kunna försörja sina föräldrar för att få hit dem?
  I det här avsnittet av Människor & Migration reder vi ut de juridiska ramarna för försörjningskrav och vilka konsekvenser ett allt för hårt krav kan få. Asylrättscentrum chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah diskuterar nivåer, undantag och diskriminering.
  Podden programleds och produceras av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

  • 31 min
  Vem ska få leva med sin familj?

  Vem ska få leva med sin familj?

  Vem ska ha rätt att återförenas med sin familj i Sverige? Det är en av de frågor som den parlamentariska kommittén ska ta ställning till. Ska flyktingar och alternativt skyddsbehövande ha samma rätt till familjeåterförening? Vad ska räknas som familj? Och vad händer med dem som får uppehållstillstånd av andra skäl? I det här avsnittet av Människor & Migration går Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah igenom det juridiska ramverk som ligger till grund för hur rätten familjeåterförening får begränsas. Vi diskuterar hbtq-personers möjlighet att återförenas i Sverige, vad som händer med äldre syskon som fyllt 18 år och varför man just nu ska sända en hoppfull tanke till Europadomstolens grand chamber.
  Avsnittet produceras och leds av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

  • 32 min
  Vad är en rättssäker migrationspolitik?

  Vad är en rättssäker migrationspolitik?

  Sverige ska få en ny migrationspolitik som ska vara human, rättssäker och effektiv. Vad betyder rättssäkerhet hur ett migrationsrättsligt perspektiv? Hur ser rättssäkerheten ut idag och vad kommer juristerna behöva göra framöver för att säkra rättsäkerheten framöver?
  I det här avsnittet av Människor & Migration pratar vi om rättsäkerhet och den parlamentariska utredningen. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow-Pessah diskuterar vikten av förarbeten, vad som händer när juristens roll när lagstiftningen ändras allt oftare, och har makten förflyttats från lagstiftaren till Migrationsverket?
  Samtalet leds av Asylrättscentrums kommunikationsansvariga Maja Dahl.

  • 25 min
  Politik vs Juridik

  Politik vs Juridik

  Vad vill politikerna med migrationspolitiken och hur ser det juridiska utrymmet ut? Asylrättscentrum tar över Människor & Migration och börjar med att analysera var vi står idag. Podden gästas av Svenska Dagbladets politiska reporter Annie Reuterskiöld, tillsammans med Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad pratar hon om tillfälliga lagen, den parlamentariska kommitteen och hur den svenska migrationspolitiken kommer att se ut framöver. Det blev ett samtal om förlängningsprocesser, humanitär grund och hur långa eller korta uppehållstillstånd vi kommer att ha i Sverige.

  Producent och programledare, Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

  • 59 min
  När tillfälligheten förlängs

  När tillfälligheten förlängs

  Vem har rätt att återförenas med sin familj när den tillfälliga lagen förlängs?
  I juni 2016 röstade Sveriges regeringen igenom lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen skulle utvärderas 2018 och upphöra 2019. Utvärderingen uteblev och den tillfälliga lagen ska förlängas ytterligare två år under tiden en ny migrationspolitik arbetas fram. Vad blir konsekvenserna av att lagen förlängs? Vad händer med de tillfälliga uppehållstillstånden? Vilka får rätt att återförenas med sin familj och vilka kommer ha att möjlighet att göra det?
  I det här avsnittet pratar Maja Dahl med Caroline Bach, talesperson UNHCR Norra Europa och Anna Lindblad, chefsjurist Asylrättscentrum. Tillsammans går de igenom förändringarna i förlängningen av den tillfälliga lagen och diskuterar vilka konsekvenser det får för människor som fått skydd och människor som kommer att söka skydd i Sverige. I avsnittet diskuteras även UNHCRs rapport Global Trends och det internationella mötet Global refugee forum.

  Rapporter som nämns i avsnittet:
  Global Trends 2018 - https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html
  Asylrättscentrums rapport om den tillfälliga lagen - https://sweref.org/wp-content/uploads/2018/08/I-strid-mot-ett-svenskt-konventionsatagande-5.4.pdf
  Direktiv Den framtida svenska migrationspolitiken - https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/06/dir.-201932/

  • 53 min

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To