30 episodes

Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale.
Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred faglig opdatering
indenfor det biomedicinske, læge-patientrelationen og ikke mindst strømninger inden for almen medicin her og i udlandet.

Månedsskrift for almen praksis Månedsskrift for almen praksis

  • Medicine

Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale.
Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred faglig opdatering
indenfor det biomedicinske, læge-patientrelationen og ikke mindst strømninger inden for almen medicin her og i udlandet.

  Multisygdom #2 – Er polyfarmaci problemet?

  Multisygdom #2 – Er polyfarmaci problemet?

  Polyfarmaci er et stort emne hos den multisyge patient. Men er polyfarmaci problemet i sig selv, eller afspejler det bare de mange sygdomme som den multisyge patient har? Vi har stillet spørgsmålet til tidligere KAP-H konsulent og tidligere praktiserende læge Lars Rytter. Han har et langt arbejdsliv bag sig, hvor han har arbejdet med multisygdom i almen praksis. Vi skal desuden høre om forventet restlevetid som er et nyttigt begreb og vi skal høre nogle bud på hvilke sygdomme der vil dominere i fremtiden.

  • 18 min
  Multisygdom #1 – Hvordan får man vejledningerne til at passe på den multisyge?

  Multisygdom #1 – Hvordan får man vejledningerne til at passe på den multisyge?

  Som praktiserende læge skal vi håndtere en lang række enkeltsygdomme hos den multisyge patient. Men samtidig skal vi bevare overblikket og huske at tage udgangspunkt i hvad der rører sig for patienten – på tværs af diagnoser.
  Christian Vøhtz har talt med Janne Unkerskov som er KAP-H konsulent og praktiserende læge i Albertslund, hvor de har mange multisyge patienter. Vi skal blandt andet høre om ”Årssamtalen”, som er en slags koordinerende årskontrol for den multisyge patient på tværs af diagnoser.

  • 23 min
  Skal overvægtige patienter tabe sig?

  Skal overvægtige patienter tabe sig?

  1 ud af 2 har i dag et BMI på over 25. Det er således ikke længere normalt at være normalvægtig. Det er et kæmpe sundheds- og samfundsproblem med skræmmende perspektiver. Men hvordan skal vi i praksis håndtere de overvægtige patienter? Christian Vøhtz har talt Læge Rasmus Køster Rasmussen fra forskningsenheden for almen praksis i København. Rasmus mener IKKE at vi skal sende vores patienter på slankekur - for evidensen peger på at tykke patienter ikke kan tabe sig. Men hvad skal vi så gøre? Lyt med her. 

  • 18 min
  Corona #5 - Hvad ved vi om diabetes og Covid-19?

  Corona #5 - Hvad ved vi om diabetes og Covid-19?

  Coronapandemien har skabt stor usikkerhed blandt personer med diabetes og andre med kroniske lidelser. Diabetes er af SST blevet karakteriseret som en risikofaktor, og de videnskabelige opgørelser viser en overrepræsentation af personer med diabetes blandt svært syge med Covid-19.
  Christian Vøhtz har talt med professor ved Steno København Peter Rossing om nogle af de faglige udfordringer vi står med i almen praksis i relation til temaet.

  • 17 min
  Corona #4 - God ledelse af en klinik i krise set fra personalets perspektiv

  Corona #4 - God ledelse af en klinik i krise set fra personalets perspektiv

  Vi har bedt konsultationssygeplejerske Lisa Piontek om at lodde stemningen i sit netværk af ansatte i praksis og sammen med praksiskonsulent Mads Crandal at kommentere på, hvordan krisen opleves af personalet. Derudover skal vi høre deres bud på, hvad der virker godt og hvad der måske virker mindre godt, når lægerne skal lede praksis igennem en svær tid.

  • 27 min
  Jan Helge Larsen om Konsultationsprocessen

  Jan Helge Larsen om Konsultationsprocessen

  Jan Helge Larsen har brugt en stor del af sit lange arbejdsliv på at hjælpe læger med de udfordringer, de møder i deres arbejde som praktiserende læger. Jan Helge Larsen er hovedarkitekten bag "Konsultationsprocessen" med patientens del, lægens del og fællesdelen. Christian Vøhtz taler her med Jan Helge om konsultationsprocessen. Vi skal blandt andet høre et rollespil og vi skal også høre om, hvad det vil sige "at spille kort" med sine patienter. 

  • 29 min

Top Podcasts In Medicine