35 min

Mange gruer seg til en jul preget av rus, fyll og vold I varetekt - om politi og politikk

    • Politics

Mens julefreden er i ferd med å senke seg over hele verden er det mange barn, og også voksne, som går med en klump i magen. De gruer seg til en jul som de vet blir preget av rus, fyll og vold. Politiet er de som rykker ut når det blir meldt om husbråk eller ved mistanke om familievold, og politioverbetjent Lise Folkestad har jobbet med denne problematikken både som familievoldkoordinator og fagleder på forebyggende i Tromsø. 

Mens julefreden er i ferd med å senke seg over hele verden er det mange barn, og også voksne, som går med en klump i magen. De gruer seg til en jul som de vet blir preget av rus, fyll og vold. Politiet er de som rykker ut når det blir meldt om husbråk eller ved mistanke om familievold, og politioverbetjent Lise Folkestad har jobbet med denne problematikken både som familievoldkoordinator og fagleder på forebyggende i Tromsø. 

35 min