22 episodes

Moralistene er en podcast om filosofi laget av Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri, to moralfilosofer ved Universitetet i Oslo.

Moralistene Moralistene

  • Vitenskap
  • 4.4 • 29 Ratings

Moralistene er en podcast om filosofi laget av Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri, to moralfilosofer ved Universitetet i Oslo.

  Episode 22: Skolen er et fengsel

  Episode 22: Skolen er et fengsel

  Denne episoden handler om skoleverket, som er mye mer brutalt enn vi vanligvis snakker høyt om. 19. september 2019 holdt Ole Martin Moen et foredrag for skoleledere om hvordan de kan fremme dybdelæring og livsmestring på sine skoler. Han tok til orde for at det ofte nettopp er skoleverket selv som er det største hinderet for unge menneskers dybdelæring og livsmestring.

  • 1 hr 43 min
  Episode 21: Peter Wessel Zapffe og bioteknologi

  Episode 21: Peter Wessel Zapffe og bioteknologi

  Denne episoden handler om ideene til den pessimistiske norske filosofen og anti-natalisten Peter Wessel Zapffe (1899-1990). Ole Martin Moen presenterer Zapffes fascinerende filosofi og undersøker hvordan den kan veilede oss i møte med moderne bioteknologi.

  • 34 min
  Episode 20: Aktiv dødshjelp

  Episode 20: Aktiv dødshjelp

  Denne episoden er et opptak fra boklanseringen til boka vår om aktiv dødshjelp. Boka kan fås her: https://www.cappelendamm.no/_aktiv-dodshjelp-ole-martin-moen-aksel-braanen-sterri-9788202594848

  • 1 hr 23 min
  Episode 19: Liberalisme eller nyliberalisme

  Episode 19: Liberalisme eller nyliberalisme

  I denne episoden diskuterer Aksel Braanen Sterri og Ola Innset påstanden om liberalismen kollapser inn i nyliberalismen.

  Ola Innset har skrevet doktorgrad i historie om nyliberalismen i etterkrigstiden og skriver for tiden bok om nyliberalismen i Norge.

  Utgangspunktet for diskusjonen er boka Ingen mennesker er født frie, utgitt på Dreyers forlag i 2017, og diskusjonen som har gått i etterkant:

  Boka: https://www.dreyersforlag.no/ingen-mennesker-er-fodt-frie.6026564-401548.html
  Aksels essay i Morgenbladet: https://akselsterri.no/2018/10/01/liberalismen-er-en-frigjorende-kraft/
  Ola & Cos svar i Morgenbladet: https://morgenbladet.no/ideer/2019/04/avkledd-liberalisme
  Aksel og Hilde Nagells svar: https://morgenbladet.no/ideer/2019/04/et-forsvar-venstreliberalismen
  Siste svar fra Ola & Co: https://morgenbladet.no/ideer/2019/05/hoyre-venstre-og-langt

  • 1 hr 36 min
  Episode 18: Kunnskap, ideer og podcast

  Episode 18: Kunnskap, ideer og podcast

  I denne episoden prater Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri om betydningen av kunnskap, ideer og ikke minst podcast som kunnskapskanal.

  Michael Lewis, Against the Rules: https://atrpodcast.com
  Joe Henrich om kulturell evolusjon: https://medium.com/conversations-with-tyler/joe-henrich-culture-evolution-weird-psychology-social-norms-9756a97850ce
  Deidre McCloskey, Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World: https://deirdremccloskey.org/docs/pdf/McCloskey_IdeasEnrichedTheWorld.pdf

  • 55 min
  Episode 17: Søvn, kjønn og transpersoner

  Episode 17: Søvn, kjønn og transpersoner

  I denne episoden diskuterer Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri betydningen av søvn og kjønn.

  • 58 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
29 Ratings

29 Ratings

På en måte eller to ,

På en måte

På en måte en veldig bra og interessant podcast, på en måte.

Vebjort ,

Filosofi inn i hverdagen

En veldig bra podcast! Fint å kunne få litt filosofi inn i hverdagen.

Montefrank ,

Strålende

Da jeg ikke har like klare tanker om ulike moralske og samfunnsmessige spørsmål selv, er det så deilig at noen tar seg bryet med å dele sine refleksjoner, og særlig fordi den filosofisk verktøykasse evner å belyse utfordringene fra flere, og ofte overraskende, synsvinkler. Dessuten er det mye humor å hente mellom linjene.

Top Podcasts In Vitenskap

NRK
HENRI
HENRI & Acast
Terje Toftenes
Pedagogstudentene og Splay One AS
Psykologipodcasten Synapsen