24 episodes

Hva skjer når en nokså nyutdannet musikklærer og en med 30 års praksis kommer sammen for å diskutere musikkundervisning i grunnskolen? Oppstår det interessante rom i møtet mellom det nye, ferske og det velprøvde?
Vi deler både konkrete tips og praksisnære refleksjoner som opptar oss som står i musikkrommet til daglig. Av og til får vi med oss spennende gjester.
Podkasten er laget av Åshild Bergill Hagen og Eldar Skjørten. Åshild var ferdigutdannet våren 2019. Eldar har jobbet som musikklærer siden 1990, i tillegg til mye annet. For tiden er Åshild vikar for Eldar på Eiksmarka skole.

Musikklærer'n Eldar Skjørten & Åshild Hagen

  • Utdannelse
  • 4.0 • 11 Ratings

Hva skjer når en nokså nyutdannet musikklærer og en med 30 års praksis kommer sammen for å diskutere musikkundervisning i grunnskolen? Oppstår det interessante rom i møtet mellom det nye, ferske og det velprøvde?
Vi deler både konkrete tips og praksisnære refleksjoner som opptar oss som står i musikkrommet til daglig. Av og til får vi med oss spennende gjester.
Podkasten er laget av Åshild Bergill Hagen og Eldar Skjørten. Åshild var ferdigutdannet våren 2019. Eldar har jobbet som musikklærer siden 1990, i tillegg til mye annet. For tiden er Åshild vikar for Eldar på Eiksmarka skole.

  24. Tverrfaglighet

  24. Tverrfaglighet

  Fag er en måte å strukturere virkeligheten på, men har det gått for langt? Har skolen gjort fagene til selve virkeligheten? Denne episoden handler om tverrfaglighet. Vi tar opp både fagstoff, begreper knyttet til tverrfaglighet og selvsagt med mange eksempler. Og så lurer vi på om tverrfaglighet er redningen for estetiske fag?

  For å forstå tverrfaglighet bedre, så rydder vi også opp i begrepene 


  Flerfaglighet
  Tverrfaglighet
  Estetiske læreprosesser
  Multimodalitet

  Dette er siste episode av Musikklærer'n for denne gang. Vi har hatt det gøy og lært mye av dette. Så får vi se om Musikklærer'n kommer tilbake i en eller annen form senere. Vi, Åshild og Eldar takker deg som har lyttet!

  • 34 min
  23. Tilpasset opplæring

  23. Tilpasset opplæring

  Alle går i grunnskolen og dermed skal undervisningen passe for...alle. Denne episoden handler om tilpasset opplæring.

  Jobben vår som musikklærere er blant annet om å gi alle elever muligheter for mestring, og musikkundervisning er godt egnet til det. Da må vi tenke over hvordan vi kan tilpasse undervisningen.

  (Og så beklager vi fortsatt litt dårlig lyd. På grunn av koronapandemien sitter vi på hvert vårt hjemmekontor og ikke alltid med helt optimale forhold.)

  • 26 min
  22. Digital didaktikk i musikkfaget

  22. Digital didaktikk i musikkfaget

  Både digital undervisning og det akustiske har sin plass i musikkfaget. Vi snakker litt om det og gir mange konkrete tips til hvert kjerneelement fra læreplanen.

  Tipsene i denne episoden er organisert etter kjerneelementene i fagfornyelsen:


  Lage musikk
  Utøve musikk
  Oppleve musikk og kulturforståelse

  Så legger vi til noen temaer til:


  Forsterke læring
  Tverrfaglighet

  Tilpasset opplæring er også et relevant tema, men det kommer vi nærmere tilbake til i episode 23.

  • 39 min
  21. Eleven som utøver - gjest: Jan Magne Førde

  21. Eleven som utøver - gjest: Jan Magne Førde

  I denne episoden snakker vi med Jan Magne Førde om eleven som utøver. Jan Magne er trompetist i The Brazz Brothers og pedagog. Både alene og sammen med The Brazz Brothers har han engasjert seg i en årrekke for å bidra til at barn og ungdom får spilt musikk med glede, engasjement og god formidling.

  Jan Magne Førde har arbeidet som profesjonell musiker og komponist i 38 år. Han er en hyppig benyttet solist og komponist/arrangør både i Norge og interasjonalt, og i tillegg til egen solokarriere spiller han i «The Brazz Brothers». Førde er professor i musikk ved Nord universitet.

  • 34 min
  20. Fagfornyelsen: tverrfaglige temaer

  20. Fagfornyelsen: tverrfaglige temaer

  Vi har tidligere tenkt litt rundt fagfornyelsen, men i denne episoden dykker vi enda lenger inn i arbeid med de tverrfaglige temaene. Hva handler de om for musikkfagets del? Og hva skal vi tenke om det temaet som ikke er nevnt i musikkplanen? 

  Vi samler også opp konkrete tips til musikkvalg, hvordan musikk kan brukes i temaene og hvordan elevene kan oppleve temaene i undervisningsformene vi legger opp til.

  Til slutt foreslår vi 5 premisser for arbeid med de tverrfaglige temaene.

  • 27 min
  19. Kjønnsroller og identitet i musikktimen - gjest: Hilde Blix

  19. Kjønnsroller og identitet i musikktimen - gjest: Hilde Blix

  I fagfornyelsens musikkfag har spesielt ett tema fått et økt fokus i forhold til tidligere: kjønnsroller og identitet. Dette vil vi ta opp i denne episoden, og hva er vel mer naturlig enn å invitere med oss Hilde Blix? Hun har vært opptatt av dette i lang tid og dagen før denne episoden ble tatt opp ble hun tildelt Komponistforeningens likestillingspris. Hilde er professor i hørelære og musikkdidaktikk ved Universitetet i Tromsø.

  Vi har delt temaet opp i fire underdeler:


  Like muligheter
  Seksualisering og kjønnsroller
  Identitet og kjønnsroller
  Etiske problemstillinger

  Temaet er stort og på en liten halvtime rekker vi bare å pirke litt i overflaten. Send oss gjerne innspill til hva du tenker eller lurer på. 

  • 32 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Top Podcasts In Utdannelse

KLYNGE & Acast
Vrang produksjon
Bertrands Univers og Bauer Media
Bauer Media og Kristian Hope
Anniken Binz
Dagen Podkast