10 episodes

Podcasten Nervøse tider ønsker å løfte frem ukjente historier i skjæringspunktet mellom politikk, religion og kriminalitet fra Norge i perioden 1900 til 1945. Felles for dem er at de på ulik vis resonnerer med vår egen tid. Uforsonlige klassekonflikter, intense troskamper, spektakulære forbrytelser og pompøse personligheter … Ja, Norge av i går kan for oss virke både fremmed og eksotisk. Men er forskjellene fra i dag så store? Lever ikke også vi i nevøse tider? Hensikten med podcasten er altså ikke bare å formidle ukjente og ofte oppsiktsvekkende beretninger fra vår nære forhistorie, men også å skape refleksjon omkring likhetstrekk og forskjeller mellom det «nervøse» samfunnsmessige klima den gang og nå. Vi ønsker å vise at mange av de store stridsspørsmål som preger dagens samfunnsdebatt ikke er helt nye, men har slående paralleller og forbindelser tilbake i historien. Dermed håper vi å gi lytteren historisk kunnskap som kan bidra til en dypere forståelse av ulike sider ved dagens samfunn. Podcasten vil ikke primært være en popularisert fremstilling av allerede foreliggende historieforskning. Ambisjonen er å formidle historier som til nå har fått svært liten eller ingen forskningsmessig oppmerksomhet. Det dreier seg derfor i stor grad om en direkte formidling av ny forskning foretatt av seriens egne historiefaglige medarbeidere. 

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Nervøse tider Plateselskapet No. 13

  • History
  • 5.0 • 28 Ratings

Podcasten Nervøse tider ønsker å løfte frem ukjente historier i skjæringspunktet mellom politikk, religion og kriminalitet fra Norge i perioden 1900 til 1945. Felles for dem er at de på ulik vis resonnerer med vår egen tid. Uforsonlige klassekonflikter, intense troskamper, spektakulære forbrytelser og pompøse personligheter … Ja, Norge av i går kan for oss virke både fremmed og eksotisk. Men er forskjellene fra i dag så store? Lever ikke også vi i nevøse tider? Hensikten med podcasten er altså ikke bare å formidle ukjente og ofte oppsiktsvekkende beretninger fra vår nære forhistorie, men også å skape refleksjon omkring likhetstrekk og forskjeller mellom det «nervøse» samfunnsmessige klima den gang og nå. Vi ønsker å vise at mange av de store stridsspørsmål som preger dagens samfunnsdebatt ikke er helt nye, men har slående paralleller og forbindelser tilbake i historien. Dermed håper vi å gi lytteren historisk kunnskap som kan bidra til en dypere forståelse av ulike sider ved dagens samfunn. Podcasten vil ikke primært være en popularisert fremstilling av allerede foreliggende historieforskning. Ambisjonen er å formidle historier som til nå har fått svært liten eller ingen forskningsmessig oppmerksomhet. Det dreier seg derfor i stor grad om en direkte formidling av ny forskning foretatt av seriens egne historiefaglige medarbeidere. 

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Episode 3: Lovbefalt mord - Del 1

  Episode 3: Lovbefalt mord - Del 1

  «Lovbefalt mord» er historien om Ole Olvik, Norges første vaksinemotstander. Ole Olvik var fattiggutten hvis evner og sosiale oppdrift løftet ham ut av armoden og inn i et særegent ideologisk og (pseudo)vitenskapelig landskap. Han livnærte seg først som omreisende fotograf og forsøkte å slå seg opp på ulike oppfinnelser og patenter. Etter hvert tok imidlertid interessen for «alternative» og «naturlige» behandlingsformer all hans tid, og i 1908 grunnla han Furuly helseheim på Stord. Olvik var først spiritist og siden tilhenger av den nyokkulte teosofiske bevegelsen og utviklet på grunnlag av denne sine egne alternative terapiformer. Dette gjorde ham uglesett av legestanden og førte til flere tiltaler for brudd på «kvakksalverloven». Konflikten toppet seg i 1911 da Olvik stilte seg i spissen for en protestbevegelse mot vaksinering. Argumentene som brukes av dagens vaksinemotstander lyder som et ekko av Olvik.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 34 min
  Episode 4: Lovbefalt mord - Del 2

  Episode 4: Lovbefalt mord - Del 2

  «Lovbefalt mord» er historien om Ole Olvik, Norges første vaksinemotstander. Ole Olvik var fattiggutten hvis evner og sosiale oppdrift løftet ham ut av armoden og inn i et særegent ideologisk og (pseudo)vitenskapelig landskap. Han livnærte seg først som omreisende fotograf og forsøkte å slå seg opp på ulike oppfinnelser og patenter. Etter hvert tok imidlertid interessen for «alternative» og «naturlige» behandlingsformer all hans tid, og i 1908 grunnla han Furuly helseheim på Stord. Olvik var først spiritist og siden tilhenger av den nyokkulte teosofiske bevegelsen og utviklet på grunnlag av denne sine egne alternative terapiformer. Dette gjorde ham uglesett av legestanden og førte til flere tiltaler for brudd på «kvakksalverloven». Konflikten toppet seg i 1911 da Olvik stilte seg i spissen for en protestbevegelse mot vaksinering. Argumentene som brukes av dagens vaksinemotstander lyder som et ekko av Olvik.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 40 min
  Episode 5: I Sørlandets natt - Del 1

  Episode 5: I Sørlandets natt - Del 1

  I Sørlandets natt er historien om et av de mest bestialske drap i nyere norsk historie. Drapet ble begått i Kristiansand i 1933 - av to gutter som tilhørte byens mest privilegerte ungdom. I dag er saken nærmest glemt, for ikke å si fortrengt, men i samtiden skapte den kraftige sjokkbølger. Blant borgerskap og borgerlige politikere utløste den moralpanikk: Ugjerningen ble forklart som en følge av jazzmusikkens, kriminalromanenes og gangsterfilmenes skadelige virkning på ungdommen. I arbeiderbevegelsen ble drapsmennenes iskalde brutalitet derimot forklart med deres politiske holdninger, som aktivister i det sterkt høyreorienterte Fedrelandslaget. Med Hitlers maktovertagelse bare noen måneder tidligere utløste saken en debatt om fascismens psykopatologi. Debatten involverte kjente skikkelser som avisen Sørlandets radikale redaktør Olav Scheflo og Fedrelandslagets lokale leder Anders Lange, senere stifter av forløperen for Fremskrittspartiet. Debatten speiler på slående vis diskusjonene om forholdet mellom ideologi og psykiatri som også preget rettssaken mot Anders Behring Breivik.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 30 min
  Episode 6: I Sørlandets natt - Del 2

  Episode 6: I Sørlandets natt - Del 2

  I Sørlandets natt er historien om et av de mest bestialske drap i nyere norsk historie. Drapet ble begått i Kristiansand i 1933 - av to gutter som tilhørte byens mest privilegerte ungdom. I dag er saken nærmest glemt, for ikke å si fortrengt, men i samtiden skapte den kraftige sjokkbølger. Blant borgerskap og borgerlige politikere utløste den moralpanikk: Ugjerningen ble forklart som en følge av jazzmusikkens, kriminalromanenes og gangsterfilmenes skadelige virkning på ungdommen. I arbeiderbevegelsen ble drapsmennenes iskalde brutalitet derimot forklart med deres politiske holdninger, som aktivister i det sterkt høyreorienterte Fedrelandslaget. Med Hitlers maktovertagelse bare noen måneder tidligere utløste saken en debatt om fascismens psykopatologi. Debatten involverte kjente skikkelser som avisen Sørlandets radikale redaktør Olav Scheflo og Fedrelandslagets lokale leder Anders Lange, senere stifter av forløperen for Fremskrittspartiet. Debatten speiler på slående vis diskusjonene om forholdet mellom ideologi og psykiatri som også preget rettssaken mot Anders Behring Breivik.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 47 min
  Episode 7: Bak Åndemasken - Del 1

  Episode 7: Bak Åndemasken - Del 1

  Stein Ståles formidabelt skumle kriminalroman Åndemasken fra 1943, handler om en gjeng spiritister, åndemanere og okkultister som huserer i et litt falmet pensjonat i Homannsbyen på tredvetallet. «Livet er mer fantastisk enn hva noen kriminalforfatter kan pønske ut,» skriver Ståle i etterordet. Han hentet nemlig mye inspirasjon fra virkelige hendelser. Med boken som guide blir du med Nervøse tider på en okkult gatevandring i hovedstadens finere strøk. Du får høre om mediet Etta Wriedt og hennes åndetrompet på «spøkelseshotellet» i St. Olavs gate, om materialisasjonsmediet Ejner Nielsen og hans ektoplasma, samt om da verdens mest berømte spiritist besøkte Oslo, mannen som skapte Sherlock Holmes. Og Holmes kunne saktens vært god å ha da et dødsfall ble forutsagt av åndene, noe som førte til en av de lengste, mest kompliserte og merkeligste kriminalsaker i Norges historie. Etter alle avsløringer og skandaler knyttet til spiritismen, skulle man tro at fenomenet for lengst var endt i historiens søppelkasse. Men åndemanerne er fortsatt like aktive i dag.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 46 min
  Episode 8: Bak Åndemasken - Del 2

  Episode 8: Bak Åndemasken - Del 2

  Stein Ståles formidabelt skumle kriminalroman Åndemasken fra 1943, handler om en gjeng spiritister, åndemanere og okkultister som huserer i et litt falmet pensjonat i Homannsbyen på tredvetallet. «Livet er mer fantastisk enn hva noen kriminalforfatter kan pønske ut,» skriver Ståle i etterordet. Han hentet nemlig mye inspirasjon fra virkelige hendelser. Med boken som guide blir du med Nervøse tider på en okkult gatevandring i hovedstadens finere strøk. Du får høre om mediet Etta Wriedt og hennes åndetrompet på «spøkelseshotellet» i St. Olavs gate, om materialisasjonsmediet Ejner Nielsen og hans ektoplasma, samt om da verdens mest berømte spiritist besøkte Oslo, mannen som skapte Sherlock Holmes. Og Holmes kunne saktens vært god å ha da et dødsfall ble forutsagt av åndene, noe som førte til en av de lengste, mest kompliserte og merkeligste kriminalsaker i Norges historie. Etter alle avsløringer og skandaler knyttet til spiritismen, skulle man tro at fenomenet for lengst var endt i historiens søppelkasse. Men åndemanerne er fortsatt like aktive i dag.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 52 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
28 Ratings

28 Ratings

Beezwaxyz ,

Spennende historier, glimrende format

Utrolig god podcast! Meget spennende og godt researchede historier. Blandingen av dokumentar og teater fungerer utrolig godt. Så langt både underholdende og lærerikt. Mer av dette!

Andromedas ,

Utrolig Velskrevet og velspilt Podcast

Drivende interessant og spennende. Levende fortalt med dyktige programledere og produsenter. Finnes ikke maken!

Top Podcasts In History

Historier Som Endret Verden
Gjenklang & Acast
Med egne øyne
Bauer Media
Historier Som Endret Norge
Gjenklang & Acast
Henrettelsespodden
Moderne Media og Untold
The Rest Is History
Goalhanger Podcasts
Tides of History
Wondery / Patrick Wyman

You Might Also Like

Gamle greier
Nasjonalbiblioteket
Henrettelsespodden
Moderne Media og Untold
Historier Som Endret Verden
Gjenklang & Acast
MÍMIR&MARSDAL – den venstrevridde podkasten
Manifest Media
Morgenbladets podkaster
Morgenbladet
AVHØRT
BATONG MEDIA og Bauer Media