9 episodes

Podium er NETT NO sin podkast om og for næringslivet på Sunnmøre og Nordfjord. Kvar episode vil ha to nye gjesta frå det regionale næringslivet som diskuterar aktuelle tema, leia av Olav Sindre Kriken, med-gründer av mediehuset NETT NO. 

NETT NO - Podium NETT NO - Podium

  • Business
  • 5.0 • 24 Ratings

Podium er NETT NO sin podkast om og for næringslivet på Sunnmøre og Nordfjord. Kvar episode vil ha to nye gjesta frå det regionale næringslivet som diskuterar aktuelle tema, leia av Olav Sindre Kriken, med-gründer av mediehuset NETT NO. 

  Øyvind Tørlen og Jan Endre Vartdal om bærekraft i næringslivet

  Øyvind Tørlen og Jan Endre Vartdal om bærekraft i næringslivet

  Er bærekraft i næringslivet ein forbigåande trend, eller kan selskap i regionen drive ekte verdiskaping gjennom eit grønt fokus? Og fasiliterar staten nok for at norske bedrifter skal kunne lukkast med bærekraftige satsingar som sirkulærøkonomi? Dette er nokre av spørsmåla vi diskuterte med dagleg leiar i Jets Group Øyvind Tørlen, og dagleg leiar i Vartdal Plastindustri Jan Endre Vartdal.

  Episoden er leia av Olav Sindre Kriken og Anja Solevågseide og produsert av Jan Ivar Wolstad.

  • 36 min
  Kjersti Kleven og Lene Trude Solheim om møteplassar for næringslivet i og etter korona.

  Kjersti Kleven og Lene Trude Solheim om møteplassar for næringslivet i og etter korona.

  Kva skjer med møteplassar for næringslivet i og etter korona, og korleis skal næringslivet jobbe for å vere best mogleg rusta for framtida? Dette er nokre av spørsmåla vi diskuterte med Kjersti Kleven frå Skaparhuset og administrerande direktør i Næringsforeningen Ålesundregionen Lene Trude Solheim, i denne episoda av PODIUM.

  Episoden er leia av Olav Sindre Kriken og Ingvild Vartdal og produsert av Jan Ivar Wolstad.

  • 36 min
  Ingegjerd Eidsvik og Håkon André Berg om landbasert oppdrett

  Ingegjerd Eidsvik og Håkon André Berg om landbasert oppdrett

  Kvifor skal Noreg, verdens fremste produsent av laks, løyse utfordringane med landbasert oppdrett av matfisk? Og kvifor satsar ikkje dei tradisjonelle oppdrettarane på denne teknologien? Dette er nokre av spørsmåla vi diskuterte med CEO i Artec Aqua Ingegjerd Eidsvik, og CEO i Salmon Evolution Håkon André Berg, i episode seks av PODIUM. Produsert av Jørgen Bakken og Jan Ivar Wolstad. 

  • 32 min
  Håvard Sætre og Olav Holst-Dyrnes om Internasjonalt eigarskap

  Håvard Sætre og Olav Holst-Dyrnes om Internasjonalt eigarskap

  Korleis er det når eit norsk ikon vert seldt til Kina, og korleis handterar ein skifte i stil og kultur når du har vore innom norske, koreanske, italienske og tyske eigarar? Det er nokre av spørsmåla vi diskuterte med Olav Holst-Dyrnes og Håvard Sætre i denne episoda av PODIUM. Produsenter Jørgen Bakken og Jan Ivar Wolstad. 

  • 31 min
  Jan Rune Hurlen SB1 SMN og Trond Nydal Sparebanken Møre om bank, krise og samfunnsliv.

  Jan Rune Hurlen SB1 SMN og Trond Nydal Sparebanken Møre om bank, krise og samfunnsliv.

  Kva kan næringslivet forvente av bankane sine, og kva er bankane si rolle i store kriser? Det er nokre av spørsmål vi har stilt til Jan Rune Hurlen frå Sparebanken 1 SMN og Trond Nydal frå Sparebanken Møre i denne episoda av PODIUM. 

  Produsert av Jørgen Bakken og Jan Ivar Wolstad

  • 44 min
  Ante og Lars Giskeødegård - Momentium i krise

  Ante og Lars Giskeødegård - Momentium i krise

  Korleis er det når kvart einaste selskap du driv vert stoppa grunna Koronakrisa og livsverket ditt er i limbo? Når Norge vart stengt ned over natta 12. mars hadde Ante og Lars Giskeødegård inga tid å miste. Høyr om deira handtering og Momentium sin opplevelse av krisa i denne episoda av Podium.
  Produsentar Jørgen Bakken og Jan Ivar Wolstad.

  • 27 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
24 Ratings

24 Ratings

Børge Heggen Johansen ,

Keep it coming!

Steike bra!

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To