40 min

Er klimaavgifter selve klimaløsningen‪?‬ Noen har snakket sammen

    • Politikk

Avgifter på utslipp av klimagasser er, ifølge økonomer, et av de mest effektive virkemidlene vi har for å bekjempe global oppvarming. Likevel har vi flere unntak og økninger skaper ofte motstand. Vi snakker med Katinka Holstmark, samfunnsøkonom ved UiO, om CO2-avgiftens fortreffelighet og elbil-subsidienes bakdeler.  

Avgifter på utslipp av klimagasser er, ifølge økonomer, et av de mest effektive virkemidlene vi har for å bekjempe global oppvarming. Likevel har vi flere unntak og økninger skaper ofte motstand. Vi snakker med Katinka Holstmark, samfunnsøkonom ved UiO, om CO2-avgiftens fortreffelighet og elbil-subsidienes bakdeler.  

40 min