46 episodes

Skal bidra til å spre gode praksiser fra universitetene og høyskolene innenfor utdanning og undervisning. Aktuelle tema, alltid gjester, diskusjoner, eksempler og tips til undervisningshverdagen.

NOKUT-podden NOKUT

  • Utdannelse
  • 4.8 • 13 Ratings

Skal bidra til å spre gode praksiser fra universitetene og høyskolene innenfor utdanning og undervisning. Aktuelle tema, alltid gjester, diskusjoner, eksempler og tips til undervisningshverdagen.

  Den om å forske på egen undervisning

  Den om å forske på egen undervisning

  Hva er fordelene med å forske på egen undervisning, og hva er gode råd for å komme i gang? Vi har tatt en prat med Per Lauvås ved Høyskolen Kristiania som formidler gleden ved å forske på egen undervisningspraksis.

  • 21 min
  Den om skriveveiledning av masterstudenter

  Den om skriveveiledning av masterstudenter

  Vi åpner døra på gløtt til veiledningsrommet og finner ut hvordan veiledere støtter studenter i skrivingen av masteroppgaven.

  Turi Marte Brandt Ånerud er stipendiat ved Institutt for Lærerutdanning ved NTNU, og i denne episoden deler hun funn fra forskningen sin.

  Vi får høre hvordan veiledere driver med kulturformidling, om hvordan de trygger masterstudenter i skriveprosessen, og viktigheten av å få i gang samtalene om masterveiledning.
  Foto av gjest: Elin Iversen/NTNU

  • 27 min
  Den om å ta studentenes forforståelse på alvor

  Den om å ta studentenes forforståelse på alvor

  Hvordan kan undervisere dra nytte av studentenes kunnskap, erfaringer og forståelse for å skape best mulig læring? I denne episoden møter vi David Jordhus-Lier og Magne Paalgard Flemmen fra institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, som forteller om hvordan de bruker studentens forforståelse når de underviser.

  Begge bruker omvendt klasserom for å legge til rette for aktiv læring for studentene. De mener det kan være fruktbart å ta utgangspunkt i studentenes levde liv når de skal introdusere nytt lærestoff og komplekse begreper eller teorier, fordi studentene både får et mer aktivt forhold til lærestoffet, men også fordi undervisningsformen legger til rette for refleksjoner rundt egen og andres forforståelse.

  • 28 min
  Den om spill som læringsverktøy

  Den om spill som læringsverktøy

  Spill som læringsverktøy er godt kjent i grunnskolen, og har nå også fått sitt inntog i høyere utdanning og NOKUT-podden! Vi møter Runa Rørtveit og student Elise Tjørnsletten fra Veterinærhøgskolen ved NMBU som forteller om hvordan de har tatt i bruk spill for å øve på å være i klinikken. Gøy i seg selv, men ikke minst et nyttig supplement til praksisopplæring, og et godt verktøy for undervisningen.

  Lenker:
  https://khrono.no/har-utviklet-klinikkspill-for-veterinaerene-kan-ikke-erstatte-praksis/627400
  https://www.nmbu.no/fakultet/vet/aktuelt/node/44332
  https://www.veterinary-eclinic.com/

  • 24 min
  Den om innovasjonspedagogikk

  Den om innovasjonspedagogikk

  Hvordan kan studenter lære å bli mer selvstendige og innovative?
  I denne episoden møter vi Lars Nyre (Universitetet i Bergen) og Rebecca Nedregotten Strand (Høgskulen i Volda) fra TekLab som forteller om hvordan de bruker innovasjonspedagogikk i undervisning og forskning.
  Vi får høre om hvordan mediestudentene deres forbereder seg til arbeidslivet ved å ta ansvar for teknologiske innovasjonsprosjekter med eksterne samarbeidspartnere. Dette er en tilnærming til aktiv læring der studenter får kjenne på usikkerhet og risiko, mens underviseren ikke er ekspert, men støttespiller.

  Nettverket TekLab har fått støtte fra HK-dir til å utvikle tiltak for økt arbeidslivsrelevans i utdanning, og på nettsiden deres finner du mer informasjon om innovasjonspedagogikk og de ulike prosjektene de jobber med.

  Rebecca og Lars anbefaler også boka Darsø, L. (2019) [2011] Innovationspædagogik. Kunsten at fremelske innovationskompetence. 2nd Edition. København: Samfundslitteratur.

  Lenker:
  TeklabUiB; https://teklab.uib.no/

  • 28 min
  Den om å motivere studenter som er redde for å feile

  Den om å motivere studenter som er redde for å feile

  Hvordan kan undervisere motivere studenter til å jobbe med et emne de tror vil være altfor vanskelig? Åsmund Hermansen underviser i forskningsmetode og statistisk analyse ved OsloMet, og i denne episoden forteller han om hvordan de legger til rette for at studentene skal få bukt med matteskrekken. Vi får høre om trygge rammer, omvendt undervisning og mestring gjennom øvelse.

  Les kronikken fra Khrono: https://khrono.no/omvendt-undervisning-snur-frykten-for-a-feile-til-gleden-ved-a-mestre/630380

  • 28 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
13 Ratings

13 Ratings

Avaleona ,

Bra!

Spennende og god podcast om viktige områder innenfor høyere utdanning. Gleder meg til flere episoder i 2018!

Top Podcasts In Utdannelse

Anniken Binz
UROskolen
Bertrands Univers & Podplay
Psykolog Sondre Risholm Liverød
KLP
Vinmonopolet

You Might Also Like