25 episodes

Skal bidra til å spre gode praksiser fra universitetene og høyskolene innenfor utdanning og undervisning. Aktuelle tema, alltid gjester, diskusjoner, eksempler og tips til undervisningshverdagen.

NOKUT-podden NOKUT

  • Utdannelse
  • 4.8, 10 Ratings

Skal bidra til å spre gode praksiser fra universitetene og høyskolene innenfor utdanning og undervisning. Aktuelle tema, alltid gjester, diskusjoner, eksempler og tips til undervisningshverdagen.

  Den om medstudentvurdering

  Den om medstudentvurdering

  NOKUT har vært på Læringsfestivalen og fått med seg to av bidragsyterne for å diskutere medstudentvurdering. Hva kan studenter lære av å vurdere andres arbeid, og hva kan de lære av tilbakemeldingene de selv får? Maria Utheim (UiO) og Trond Aalberg (OsloMet/NTNU/Excited - SFU) forteller om hvordan de benytter medstudentvurdering som læringsaktivitet, og deler sine erfaringer fra evalueringer de har gjennomført.

  • 28 min
  Den om karakterskalaen

  Den om karakterskalaen

  Hvilke fordeler og ulemper har dagens karakterskalaer, og hva vil en eventuell «utmerket» på toppen tilføre bestått/ikke bestått? Vi har med oss utdanningsforsker Elisabeth Hovdhaugen ved NIFU og professor Christian Jørgensen fra Universitetet i Bergen som deler sine betraktninger om disse spørsmålene. Bakgrunnen for samtalen er forslaget fra Aune-utvalget om å legge til en tredje karakterskala, i tillegg til dagens graderte A-F-skala, og bestått/ikke bestått.

  • 28 min
  Den om digital undervisning

  Den om digital undervisning

  De siste ukene har undervisere og studenter fått snudd opp ned på hverdagen sin. For mange er undervisningen flyttet helt over på digitale plattformer, noe som ble en brå overgang for mange.

  Vår gjest denne gang er jusprofessor Malcolm Langford fra Universitetet i Oslo. Han har vunnet UiOs utdanningspris, og er en av initiativtakerene bak Facebook-gruppen «Digital dugnad i høyere utdanning». Malcolm deler sine tips til deg som nå plutselig har måttet flyttet undervisningen ut av campus og inn på hjemmekontoret.

  • 20 min
  Den om å velge god vurderingsform del 2

  Den om å velge god vurderingsform del 2

  NOKUT-konferansen 2020: (Re)vurdering er over for denne gang, men vi holder nachspielet gående med en av konferansens hovedpersoner, Anna Steen-Utheim.
  Hun er til daglig pedagogisk fagleder på BI, med en rykende fersk PhD i bagasjen. Anna kommer til oss for å snakke om viktigheten av vurderingskompetanse, og har også noen gode råd på veien til deg som vil ha studentene bort fra uvanene, for eksempel skippertaksmetoden.

  • 22 min
  Den om å velge god vurderingsform del 1

  Den om å velge god vurderingsform del 1

  Revurderer du vurderingsformen i ditt emne og lurer på hvordan du bør gå frem eller hvilke muligheter som finnes der ute?
  I denne episoden lar vi oss inspirere av Arild Raaheim, professor i universitetspedagogikk fra UiB og forfatter av boka Eksamensrevolusjonen.
  Vi tar utgangspunkt i noen av hans mange forslag til ulike vurderingsformer, og diskuterer både fordeler og ulemper med disse og hva man bør tenke på i valg av vurderingsform.

  • 26 min
  Den om merittering av undervisere

  Den om merittering av undervisere

  Hva betyr det å være en merittert underviser, og hva skal til for å få denne tittelen?
  Våre gjester er Siw Skrøvset fra UiT og Øyvind Fiksen fra UiB. Begge er meritterte undervisere og deler sine beste tips til deg som kanskje vil søke, eller som bare er nysgjerrig på hva meritteringsordningene går ut på.

  • 29 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
10 Ratings

10 Ratings

Avaleona ,

Bra!

Spennende og god podcast om viktige områder innenfor høyere utdanning. Gleder meg til flere episoder i 2018!

Top Podcasts In Utdannelse

Listeners Also Subscribed To