33 min

Ny plass nye muligheter? Ordfører i Fyresdal - Erik Skjervagen FREMTIDENS MULIGHETER Podcast

    • Økonomi

Hvilke muligheter finnes i en liten kommune? Hva tenker en ordfører om koronakrisen vi nå har vært igjennom?
For meg ble korona krisen i mars en tankevekker. Hva om vi får en ny krise som er mer omfattende. Hvilke muligheter finnes da hos mindre kommuner? Hvilke tanker har en ordfører i en mindre kommune om hvordan skape nye arbeidsplasser? Hvilke fordeler kan det være for deg og meg?
Fremtidens muligheter er produsert med støtte fra COOR og Powered by Telemark
Vi er innom:
Korona krisen
Bruken av teknologi for møtevirksomhet
Fordelene med mindre plasser
Oppdrett
Mulighetene for leger som vil stresse mindre og ha bedre tid
85 000 for 2 mål tomt med vann utsikt
Tankesett for en kommune når man har press på seg

Hvilke muligheter finnes i en liten kommune? Hva tenker en ordfører om koronakrisen vi nå har vært igjennom?
For meg ble korona krisen i mars en tankevekker. Hva om vi får en ny krise som er mer omfattende. Hvilke muligheter finnes da hos mindre kommuner? Hvilke tanker har en ordfører i en mindre kommune om hvordan skape nye arbeidsplasser? Hvilke fordeler kan det være for deg og meg?
Fremtidens muligheter er produsert med støtte fra COOR og Powered by Telemark
Vi er innom:
Korona krisen
Bruken av teknologi for møtevirksomhet
Fordelene med mindre plasser
Oppdrett
Mulighetene for leger som vil stresse mindre og ha bedre tid
85 000 for 2 mål tomt med vann utsikt
Tankesett for en kommune når man har press på seg

33 min

Top Podcasts In Økonomi