53 episodes

Odontopoden er til for alle som er interessert tannhelse og alt som har med det å gjøre. Det er gjerne NTFs medlemmer - tannlegene. Vårt mål er å skape interessante samtaler, som vekker interesse og gir kunnskap. Vi snakker løst og fast om dagsaktuelle tema – litt uhøytidelig, lett å høre på.

Programleder er Christian P. Fjellstad, og fast gjest er NTF-president Camilla Hansen Steinum.

Odontopoden - Tannlegeforeningens podcast Den norske tannlegeforening

  • Helse og trening
  • 4.0 • 7 Ratings

Odontopoden er til for alle som er interessert tannhelse og alt som har med det å gjøre. Det er gjerne NTFs medlemmer - tannlegene. Vårt mål er å skape interessante samtaler, som vekker interesse og gir kunnskap. Vi snakker løst og fast om dagsaktuelle tema – litt uhøytidelig, lett å høre på.

Programleder er Christian P. Fjellstad, og fast gjest er NTF-president Camilla Hansen Steinum.

  S3E15 - Landsmøtedebatt - Samhandling rundt eldre og tannhelse

  S3E15 - Landsmøtedebatt - Samhandling rundt eldre og tannhelse

  Landsmøtedebatt! Landsmøte 2022 er over. Med høytidelig åpning, et fagprogram full at gode foredrag og en stor og interessant messe. Ved årets åpning var det duket for debatter; en faglig og en politisk. Debattene ble ledet av Siri Lill Mannes og først ut i fagdebatten var professor Gunnhild Vesterhus Strand. Tema for debattene var eldre og tannhelse og til første debatt stilte også fylkestannlege Bjørnar Hafell, allmennlege Ståle Onsgard Sagabråten og tannlege i privat praksis og visepresident i NTF Ralf Husebø. Fagdebatten var oppspill til en politisk debatt med  statssekretær Rønning-Arnesen, stortingspolitikerne Marian Hussain fra SV og Morten Wold fra Frp, samt president Olsen-Bergem. Debatten ble oppsummert av leder av NTF Student Stine Arnesen.

  • 56 min
  S3E14 - Frokostmøte om TOO - tortur, overgrep og odontofobi

  S3E14 - Frokostmøte om TOO - tortur, overgrep og odontofobi

  I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober inviterte Tannlegeforeningen representanter fra akademia, helseprofesjoner, pasienter og politikere til samtale og debatt om TOO-ordningen.

  Hvordan og hvor godt fungerer ordningen?

  Møtet startet med innledning fra Ann Catrin Høyvik, som nylig har avgitt en doktoravhandling om tannbehandling og flyktninger i Norge. Deretter fortalte Angelica Kjos om sine reise som TOO-pasient.

  Sammen dannet de to innleggene et godt grunnlag for å diskutere videre og i panelet møtte:
  Hilde Vogt Toven, Direktør TKØ
  Therese Varvin Fredriksen, Psykologspesialist, TOO-team
  Heming Olsen-Bergem, president NTF
  Even A. Røed, stortingsrepresentant AP

  • 1 hr 6 min
  S3E13 - Den glemte helsetjenesten

  S3E13 - Den glemte helsetjenesten

  I denne episoden snakker vi litt om hvorfor det er behov for å løfte tannhelse gjennom en egen utredning. Vi tar et skritt tilbake og ser på hvordan Tannlegeforeningen søker å påvirke samfunnsdebatten og politikken gjennom blant annet å svare på høringer og komme med innspill til pågående arbeid. Ofte er jobben rett og slett bare å si til myndighetene at de ikke må glemme at tannhelsetjenesten også er en del av den vanlige helsetjenesten. Sammen med fagsjef Kirsten Ahlsen fagsjef og spesialrådgiver Camilla Hansen Steinum, tidligere NTF-president, snakker vi igjennom årets høringer og innspill og er innom Helsepersonellkommisjonen, Folkehelsemeldingen, Koronakommisjonens rapport del 2, Nasjonal helse- og samhandlingsplan og ny Nasjonal Ehelsestrategi. Dette byr på  flere muligheter for å snakke om tannhelse som helse, og ikke minst tannhelsetjenesten som helsetjeneste.

  • 25 min
  S3E12 - Endelig et tannhelseutvalg med helhetlig gjennomgang av tjenesten

  S3E12 - Endelig et tannhelseutvalg med helhetlig gjennomgang av tjenesten

  12. august ble litt bursdag, jul og nyttår for NTF da regjeringen endelig satte ned utvalget som skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang. Ikke alt er på plass i utvalgets sammensetning og mandat, men alt i alt var NTF-president Heming Olsen-Bergem rimelig fornøyd. Bli oppdatert på hva tannhelseutvalget skal se på de to neste årene.

  • 24 min
  S3E11 - For syk for behandling, for frisk på rett til den - Arendalsuka'22

  S3E11 - For syk for behandling, for frisk på rett til den - Arendalsuka'22

  Personer med ruslidelser og psykiske helseplager (ROP) har et større behandlingsbehov og opplever et større helsetap enn befolkningen generelt, også innenfor munnhelse. En av hovedutfordringene er at pasientene ikke er mottakelige for tannbehandling når de faktisk har krav på den, og står uten rettigheter når de er utskrevet fra sin primærbehandling og i stand til å motta behandling. NTF tok debatten under Arendalsuka og Henrik Laudal og Aage Næss fra Fontenehuset Innledet det hele med sine pasientperspektiver. Til faglig debatt stilte NTF president Heming Olsen-Bergem sammen med Marte Kvittum Tangen (leder av Norsk forening for allmennmedisin), Håkon Kongsrud Skard (president i Norsk Psykologforening) og Lars Lien (leder i Norsk psykiatrisk forening). Politikeren fikk slippe til i møtetes tredje del og til debatt stilte Seher Aydar (Rødt) og Even A. Røed (Ap). Stine Arnesen, leder i NTF Student avsluttet det hele med en følelsesladet oppsummering.

  • 54 min
  S3E10 - Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin

  S3E10 - Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin

  Fellesferien er straks over oss og vi iler til med nok en episode odontopod! Med oss på Teams er Paula Hanna Therese Frid, leder av Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin - den syvende spesialistforeningen i NTF i vår odontopodserie. Tannkirurgi en av de eldste spesialitetene på tannhelsefeltet - men hva er særtegner disse tannlegene opp mot andre tannleger og leger?

  • 25 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

Top Podcasts In Helse og trening

Lege Annette Dragland & Acast
Scicomm Media
Herman Egenberg
Moderne Media
Inga Marte Thorkildsen
Acast & Ole Christoffer Ertvaag, Per Kjerstad