24 min

Omsorgsperson i avansert hjemmesykehus SyktFrisk

    • Medicine

Hva vil det si å være omsorgsperson i avansert hjemmesykehus? Hvilke krav stilles det, og hvordan forbereder man seg til oppgaven? Du hører omsorgsperson Anne Sterri Harestad, overlege Geir Tjønnfjord og sykepleier Madeleine Tank-Nielsen. Les mer på syktfrisk.no

Hva vil det si å være omsorgsperson i avansert hjemmesykehus? Hvilke krav stilles det, og hvordan forbereder man seg til oppgaven? Du hører omsorgsperson Anne Sterri Harestad, overlege Geir Tjønnfjord og sykepleier Madeleine Tank-Nielsen. Les mer på syktfrisk.no

24 min