54 min

Organisering, tverrfaglige- team og samarbeid Smidigpodden - smidig / agile, team og ledelse

    • Management

I denne episoden får vi besøk av Kristin Fjalestad og Jøran Vagnby Lillesand. Kristin er smidig coach hos RiksTV og har gjestet Smidigpodden tidligere 🌟 Jøran er fra Bekk og har vært i RiksTV de siste årene 🤩Begge jobber tett med piloten Strim i RiksTV og vi får høre om deres erfaringer og refleksjoner. Vi diskuterer og reflekterer rundt organisering, tverrfaglige team, samarbeid og hvilke utfordringer som følger med. Det finnes vel ikke en løsning som passer alle organisasjoner eller løser alle problemer, det vil med alle modeller skapes nye utfordringer.. men hvordan kan vi rigge oss best for å møte nettopp disse? 🤔
Bokliste
Inspired: How to Create Tech Products Customers Love - Marty Cagan
 
Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life Hardcover Héctor García
 
Where the crawdads sing - Delia Owens 
 
Kontaktinfo
LinkedIn Jøran
LinkedIn Kristin 
 
Kontaktinfo Smidigpodden
LinkedIn 
Mail
Instagram

I denne episoden får vi besøk av Kristin Fjalestad og Jøran Vagnby Lillesand. Kristin er smidig coach hos RiksTV og har gjestet Smidigpodden tidligere 🌟 Jøran er fra Bekk og har vært i RiksTV de siste årene 🤩Begge jobber tett med piloten Strim i RiksTV og vi får høre om deres erfaringer og refleksjoner. Vi diskuterer og reflekterer rundt organisering, tverrfaglige team, samarbeid og hvilke utfordringer som følger med. Det finnes vel ikke en løsning som passer alle organisasjoner eller løser alle problemer, det vil med alle modeller skapes nye utfordringer.. men hvordan kan vi rigge oss best for å møte nettopp disse? 🤔
Bokliste
Inspired: How to Create Tech Products Customers Love - Marty Cagan
 
Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life Hardcover Héctor García
 
Where the crawdads sing - Delia Owens 
 
Kontaktinfo
LinkedIn Jøran
LinkedIn Kristin 
 
Kontaktinfo Smidigpodden
LinkedIn 
Mail
Instagram

54 min

Top Podcasts In Management