52 min

#33 Poesidigg: Marte Huke POESIDIGG PODKAST

    • Bøker

For en fest endelig å få snakke med Marte Huke! En poet som i tjue år nå har hugget seg innover i poesiens isblokker på jakt etter enkle sannheter og dype spåklige, eksistensialistiske etterlevninger. Vi snakker om barnets første språk, om å alltid gå videre fra sine egne uttrykk og kaste seg ut i farlige farvann. Vi skal snakke om hvordan Huke i tillegg alltid har søkt nye former og samarbeid på tvers av kunstartene, og hvordan det i de siste utgivelsene har det vokst frem en ny viktig tematikk der det er barnet og moren som står i fokus, barsel, fødsel og det å se språket ta bolig i et barn og utforske verden gjennom det, ved siden av den skapende, skrivende moren. I samtale med Poesidiggs Henning Bergsvåg.

For en fest endelig å få snakke med Marte Huke! En poet som i tjue år nå har hugget seg innover i poesiens isblokker på jakt etter enkle sannheter og dype spåklige, eksistensialistiske etterlevninger. Vi snakker om barnets første språk, om å alltid gå videre fra sine egne uttrykk og kaste seg ut i farlige farvann. Vi skal snakke om hvordan Huke i tillegg alltid har søkt nye former og samarbeid på tvers av kunstartene, og hvordan det i de siste utgivelsene har det vokst frem en ny viktig tematikk der det er barnet og moren som står i fokus, barsel, fødsel og det å se språket ta bolig i et barn og utforske verden gjennom det, ved siden av den skapende, skrivende moren. I samtale med Poesidiggs Henning Bergsvåg.

52 min