20 min

Preken av prest Tor Martin Synnes søndag 15. oktober 2023 Fjellhamar kirkepod

    • Christianity

20 min