41 episodes

Er du interessert i prosjekt og ledelse i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen? Jobber du med prosjekt eller har lyst å lære mer om prosjekt? Synes du vi mangler, eller kan bli bedre på, erfaringsoverføring i bransjen? Vil du bli inspirert, og vil du være med å utvikle bransjen?

Alexander Strand i T-2 Prosjekt har lang erfaring fra alle sider av byggebransjen og er lidenskapelig opptatt av hvordan god prosjektledelse og godt samspill mellom aktørene kan skape gode prosjekter. Gjennom Prosjekteffekt-podden ønsker vi å bidra til refleksjoner om bransjepraksis, og i hver episode ønsker vi å dele inspirasjon og lærdom fra folk som har gjort verdifulle erfaringer fra prosjekt og ledelse.

Alexander og T-2 Prosjekt tror på en åpen delingskultur som et bidrag til å utvikle bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen inn i fremtiden.

Bli med på reisen! Møt inspirerende og engasjerte mennesker som reflekterer om prosjekt og ledelse i bransjen vår, og om hvordan vi kan utvikle oss.

Sjekk gjerne ut vår Prosjekteffekt-portal www.prosjekteffekt.no der du finner både blogg, podden og aktuelle nettkurs innenfor prosjektledelse.

Prosjekteffekt podden er levert av T-2 Prosjekt, et av Norges mest komplette selskaper innen prosjektadministrative tjenester. www.t-2.no

Prosjekteffekt T-2 Prosjekt

  • Business
  • 5.0 • 11 Ratings

Er du interessert i prosjekt og ledelse i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen? Jobber du med prosjekt eller har lyst å lære mer om prosjekt? Synes du vi mangler, eller kan bli bedre på, erfaringsoverføring i bransjen? Vil du bli inspirert, og vil du være med å utvikle bransjen?

Alexander Strand i T-2 Prosjekt har lang erfaring fra alle sider av byggebransjen og er lidenskapelig opptatt av hvordan god prosjektledelse og godt samspill mellom aktørene kan skape gode prosjekter. Gjennom Prosjekteffekt-podden ønsker vi å bidra til refleksjoner om bransjepraksis, og i hver episode ønsker vi å dele inspirasjon og lærdom fra folk som har gjort verdifulle erfaringer fra prosjekt og ledelse.

Alexander og T-2 Prosjekt tror på en åpen delingskultur som et bidrag til å utvikle bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen inn i fremtiden.

Bli med på reisen! Møt inspirerende og engasjerte mennesker som reflekterer om prosjekt og ledelse i bransjen vår, og om hvordan vi kan utvikle oss.

Sjekk gjerne ut vår Prosjekteffekt-portal www.prosjekteffekt.no der du finner både blogg, podden og aktuelle nettkurs innenfor prosjektledelse.

Prosjekteffekt podden er levert av T-2 Prosjekt, et av Norges mest komplette selskaper innen prosjektadministrative tjenester. www.t-2.no

  Hva betyr det for bransjen når Futurebuilt kommer til Bergen? Med Thordur Bryngeirsson og Birgit Rusten fra Futurebuilt

  Hva betyr det for bransjen når Futurebuilt kommer til Bergen? Med Thordur Bryngeirsson og Birgit Rusten fra Futurebuilt

  Nå er Futurebuilt kommet til Bergen!
  Futurebuilt er et innovasjonsprogram for byggebransjen som har eksistert i Oslo og kommunene rundt i mer enn 10 år.
  Interessen for Futurebuilt i Bergen er stor og langt over forventningene til Byarkitekten og deres prosjektleder for Futurebuilt, Thordur Bryngeirsson.
  19.april var det frokostmøte om Futurebuilt på Litteraturhuset i Bergen, og det var «stinn brakke» med folke fra alle deler av byggebransjen.
  I denne episoden snakker Alexander med prosjektleder Thordur og daglig leder for Futurebuilt sekretariatet Birgit Rusten, om hva Futurebuilt er, hvorfor dette er bra for byggebransjen og hvorfor interessen er så stor.
  Referanser:
  Futurebuilt: https://www.futurebuilt.no/Artikkel om Bergen kommune som får Futurebuilt til Bergen: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/tar-futurebuilt-til-bergenKurs gjennom Prosjekteffekt og Metier: https://prosjekteffekt.no/Kodeord for 500,- avslag: Effekt500Blogg, podcast, kurs om prosjektledelse: https://prosjekteffekt.no/

  • 45 min
  META - Refleksjoner i annen. Med Sindre Mæland, WSP Norge

  META - Refleksjoner i annen. Med Sindre Mæland, WSP Norge

  Endelig er META tilbake. Prosjekteffekt META er våre tanker og refleksjoner om de foregående episodene i Prosjekteffekt, samt andre META-refleksjoner om prosjekt og ledelse.
  Gjesten Sindre Mæland er til daglig leder av Bygg and eiendom i WSP Bergen, mens verten Alexander Strand er til daglig leder i T-2 Prosjekt Vest i Bergen. Sindre og Alexander liker å reflektere og diskutere både prosjektfaget, bransjen, og en del andre ting.
  I denne episoden gjør Alexander og Sindre en “pilot” der de stiller uten notater og lar tankene og diskusjonene utarte seg.
  I tillegg til generell META-refleksjon om prosjekt + ledelse = prosjektledelse skal vi i dagens episode og snakke litt om de tre foregående episodene:
  - E35. Hvordan skape mest mulig verdi i prosjekt med VPU, med Alexander Smidt Olsen, Metier
  - E36. Hva er god arkitektur og hvilken rolle har Byarkitekten i Bergen? med Maria Molden og Tina Larsen fra Byarkitekten, Bergen kommune
  - E37. Hva er god ledelse og gode prosjekter i et næringsperspektiv? med Sverre Simen Hov, Bergen Næringsråd
  - E38. Hvordan kan vi forbedre logistikken på byggeplassene? med Ivar Ole Wik og Bjarte Kvamme, Liftroller
  Referanser:
  Artikkel fra Statistisk sentralbyrå om fall i produktivitet i bygg- og anleggsbransjen: https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/produktivitsfall-i-bygg-og-anleggKurs gjennom Prosjekteffekt og Metier: https://prosjekteffekt.no/Kodeord for 500,- avslag: Effekt500Blogg, podcast, kurs om prosjektledelse: https://prosjekteffekt.no/

  • 1 hr 3 min
  Hvordan kan vi forbedre logistikken på byggeplassene? med Ivar Ole Wik og Bjarte Kvamme, Liftroller

  Hvordan kan vi forbedre logistikken på byggeplassene? med Ivar Ole Wik og Bjarte Kvamme, Liftroller

  I denne episoden av Prosjekteffekt podden snakker vi om logistikk i byggeprosjekter, og spesielt logistikken som skjer på byggeplassene.
  Etter å ha utviklet og satt i gang riktig prosjekt, er det viktig å gjennomføre prosjektet riktig. Da handler det mye om å planlegge godt i detaljprosjektering og innkjøp, og ikke minst å få til en god flyt i produksjonen på byggeplassen.
  Flyt i produksjonen er svært sentralt i LEAN-metodikken, og ligger Alexanders hjerte nært.
  Hvor flinke er vi egentlig til å produsere på norske byggeplasser?
  Hvordan kan transport av byggevarer påvirke byggeplassen og samfunnet?
  Har du hørt om de 7 forutsetningene for en effektiv byggeplass?
  For å diskutere dette spennende temaet har Alexander fått med seg to karer som jobber med byggeplasslogistikk hver dag, nemlig Ivar Ole Wik og Bjarte Kvamme fra Liftroller.

  • 1 hr 8 min
  Hva er god ledelse og gode prosjekter i et næringsperspektiv? med Sverre Simen Hov, Bergen Næringsråd

  Hva er god ledelse og gode prosjekter i et næringsperspektiv? med Sverre Simen Hov, Bergen Næringsråd

  Det er en veldig stor og økende del av europeiske lands verdiskapning, målt som andel av brutto nasjonalprodukt (GDP), som skjer gjennom prosjekter, jf. en artikkel i Harvard Business Review 2021.
  For å diskutere prosjekter i et næringslivsperspektiv har Alexander i denne episoden fått med Sverre Simen Hov fra Bergen Næringsråd til en prat om dette.
  Forskning viser at ledere og organisasjoner undervurderer prosjekter og prosjektledelse, og at bare rundt 35% av prosjekter anses som suksess, -som igjen betyr at vi sløser bort alt for mye tid, penger og muligheter.
  I tillegg til prosjekter i næringslivet, snakker de om hva som oppfattes som god ledelse i næringslivet, politikken og idretten. Sverre var tidligere vert for podcasten Ledercasten i regi av arbeidstakerorganisasjonen Lederne, der han fikk godt innblikk i hva mange fremtredende ledere mener med ledelse.

  • 1 hr 5 min
  Hva er god arkitektur og hvilken rolle har Byarkitekten i Bergen? med Maria Molden og Tina Larsen fra Byarkitekten, Bergen kommune

  Hva er god arkitektur og hvilken rolle har Byarkitekten i Bergen? med Maria Molden og Tina Larsen fra Byarkitekten, Bergen kommune

  I prosjekter finnes det mange roller og i Bergen har vi fått en Byarkitekt, som nå har hatt sitt virke i Bergen kommune i 5 år.
  Hva gjør en Byarkitekt, og hvorfor har Bergen en Byarkitekt? 
  I dagens episode snakker Alexander med Tina Larsen fra Byarkitekten i Bergen kommune og selveste Byarkitekten Maria Molden.
  De kommer inn på hva som menes med god arkitektur, hva er god verdi og god kvalitet i byggeprosjekter?
  Hør også om Bopilot-prosjektet, der Bergen kommune er pådriver for alternative boligløsninger, og ikke minst hør om satsingen på FutureBuilt som nå kommer til Bergen.
  Og kanskje du er nysgjerrig på å bli litt bedre kjent med Byarkitekt Maria Molden og hennes kollega Tina Larsen, og høre hva som inspirer dem?
  Referanser:
  Byarkitekten i Bergen: www.bergen.kommune.no/byarkitektenArkitekturstrategi for Bergen: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitekturog-byformingsstrategiBopilot - kommunen som pådriver for alternative boligløsninger: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/bopilotTar FutureBuilt til Bergen: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/tar-futurebuilt-til-bergenKurs gjennom Prosjekteffekt og Metier: https://prosjekteffekt.no/Kodeord for 500,- avslag: Effekt500Blogg, podcast, kurs om prosjektledelse: https://prosjekteffekt.no/

  • 1 hr 8 min
  Hvordan skape mest mulig verdi i prosjekt med VPU, med Alexander Smidt Olsen, Metier

  Hvordan skape mest mulig verdi i prosjekt med VPU, med Alexander Smidt Olsen, Metier

  Er det fakta eller en myte at alt for mange prosjekter går på en kostnadsoverskridelse? Og i så fall hvorfor?
  Verdistyrt prosjektutvikling er en gjennomarbeidet og utprøvd metode som fungerer svært godt for å skape mest mulig verdi i prosjektene. 
  I denne episoden snakker Alexander Strand med en annen Alexander, nemlig Alexander Smidt Olsen i Metier, om hvordan verdistyrt prosjektutvikling fungerer. 
  Du får en innføring i metoden, og du får høre om eksempler fra prosjekter som har brukt metoden i praksis; Tønsbergprosjektet og Politiets nasjonal beredskapssenter i Follo.
  Du får også høre om hvordan du kan ta kurs og sertifisering i bruk av VPU.
  Referanser:
  Kurs gjennom Prosjekteffekt og Metier OEC: https://prosjekteffekt.no/Kodeord for 500,- avslag: Effekt500Blogg, podcast, kurs om prosjektledelse: https://prosjekteffekt.no/

  • 54 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Top Podcasts In Business

Norges Bank Investment Management
E24
Finansavisen
Ole Andre Hagen
Nordnet
Dagens Næringsliv

You Might Also Like

Prosjekt Norge
PLAN-B & Acast
PLAN-B & Acast
Aftenposten
NRK
NRK