30 episodes

Serien Psykopoden har blitt til etter oppmodinger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

Psykopode‪n‬ Jan Ivar Røssberg

  • Science
  • 4.3 • 35 Ratings

Serien Psykopoden har blitt til etter oppmodinger fra legestudenter som er i psykiatriterminen ved Universitetet i Oslo. En del av episodene vil ta for seg aktuelle emner fra denne undervisningen. Ofte vil de være en introduksjon til de ulike emnene men de vil i hovedsak ikke kunne sies å dekke de ulike læringsmålene. Vi håper imidlertid at flere enn legestudenter vil ha glede av dem.

Kontaktperson for Psykopoden er Jan Ivar Røssberg

  Episode 27: Somatisk helse ved alvorlig psykisk lidelse

  Episode 27: Somatisk helse ved alvorlig psykisk lidelse

  Mennesker med alvorlig psykisk lidelse har 15-20 år kortere forventet levealder enn gjennomsnittet i befolkningen. Hovedårsaken til dette er økt dødelighet på grunn av somatisk sykdom, og da særlig hjerte-karsykdom.


  I denne episoden av Psykopoden snakker vi med psykiater og professor Petter Andreas Ringen, om hvorfor det er sånn og hva vi kan gjøre med det.


  Petter Andreas Ringen er leder ved Forsknings og Innovasjonsavdelingen i Klinikk Psykisk Helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus.

  Spesialutgave: Psykoterapi og de stoiske filosofene

  Spesialutgave: Psykoterapi og de stoiske filosofene

  Hva kan en 2000 år gammel filosofisk tradisjon lære oss om moderne psykoterapi?


  I denne episoden har vi invitert lege og forsker Anders Malkomsen. Han deler av sin kunnskap om hva de gamle stoikerne tenkte mente og sa om livets utfordringer. Hva mente de var et godt liv og hvordan kunne man oppnå det?


  Anders Malkomsen forteller om hvordan tanker fra de gamle stoikerne kan utfylle og berike moderne samtaleterapi. Var de egentlig de første kognitive terapeutene? Her kan du høre mer om Epiktet, Sokrates, Aurelius og Seneca, og mye mer i denne spesialutgaven av Psykopoden

  Psykopoden spesial: Julepodcast med Randi Rosenqvist

  Psykopoden spesial: Julepodcast med Randi Rosenqvist

  I denne episoden har vi invitert en nestor i norsk psykiatri: Randi Rosenqvist. Hun har jobbet som psykiater i mer enn 40 år, for det meste med de alvorligst syke pasientene.


  Her deler hun sine erfaringer med oss, og forteller om hvordan det er å jobbe med pasientgrupper som ofte har vært voldelige.


  Vi tar opp generelle temaer som motoverføringsreaksjoner, pasientenes helsetjeneste, reduksjonen av sengeplasser de seneste årene, og hvorfor hun mener at norske politikere burde tilbragt en dag på en akuttpsykiatrisk post.


  Randi Rosenqvist har vært leder for den rettsmedisinske kommisjon i mange år, skrevet lærebøker i rettspsykiatri, jobbet som overlege ved sikkerhetsavdelinger samt vært psykiater i kriminalomsorgen. 

  Episode 26: Sikkerhetspsykatri

  Episode 26: Sikkerhetspsykatri

  En del av behandlingssystemet i psykisk helsevern behandler pasienter som er blitt dømt til behandling eller som har vært voldelige eller hatt voldelig atferd. De fleste av pasientene som er innlagt på sikkerhetsposter i Norge har en alvorlig psykisk lidelse.


  I denne episoden forteller overlege og stipendiat Christina Bell om hvordan det er å jobbe på lokal sikkerhetsavdeling på Gaustad sykehus, OUS.


  Hun forteller om utredning, sikkerhetsrutiner og om hvilke behandlingsmetoder de har som kan hjelpe mest mulig. Lurer du på hva det innebærer å vurdere voldsrisiko eller hvordan sikkerhetspsykiatrien jobber med rehabilitering? Da er dette episoden for deg.

  Episode 25: Familiearbeid

  Episode 25: Familiearbeid

  Familiearbeid er anbefalt som en behandlingsintervensjon for en rekke psykiske lidelser. Mest omtale har det fått når det gjelder de alvorlige psykiske lidelsene som schizofreni og bipolare lidelser.


  I denne utgaven av Psykopoden har vi invitert forsker og stipendiat Irene Norheim ved UiO og Vestre Viken for å snakke om familiearbeid. Hun forteller om hva familiearbeid er, hvem som bør få dette tilbudet og effekten av det.


  Det å involvere pårørende når et av familiemedlemmene er rammet av en alvorlig psykisk lidelse har vist seg å redusere tilbakefall og reinnleggelser på sykehus. Det har også vist seg å redusere symptomer på stress, angst og depresjon hos de pårørende. På tross av en god dokumentasjon av effekten er dette en behandlingsintervensjon som har vært vanskelig å implementere i spesialisthelsetjenesten. Irene Norheim har mange synspunkter på hvorfor det har blitt slik. 

  Episode 24: Akuttpsykiatri

  Episode 24: Akuttpsykiatri

  I denne utgaven av Psykopoden kan du høre mer om akuttpsykiatri. Vi har vært så heldige å få besøk av overlege, PhD Ingrid Dieset fra akuttavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Her møter de pasienter som er i en krise, har en psykotisk lidelse eller sliter med depressive symptomer.


  Ca 70% av pasientene blir innlagt på tvang. Noen har korte opphold mens andre er innlagt 2-3 uker. De tilbyr en rekke ulike behandlingsmetoder som miljøterapi, samtaleterapi, medisiner og ECT.  Hun forteller om hvilke pasientgrupper som blir innlagt på akuttpsykiatriske avdelinger og hva de har å tilby av behandling.


  Ingrid Dieset forteller at dette er et utrolig givende sted å jobbe hvor de kan hjelpe personer som er i krise og plaget av alvorlige psykiske symptomer.

Customer Reviews

4.3 out of 5
35 Ratings

35 Ratings

kristinaKaizer ,

Dårlig lyd

Aaaaaaltfor dårlig lyd

Støtteped Martine ,

Dårlig lyd

Veldig dårlig lyd... sikkert veldig bra innhold!

Top Podcasts In Science

Listeners Also Subscribed To