32 min

Randi Marjamaa- Leder Nordea privatmarked "Det å være trygg skaper mot‪"‬ GRIT med Cecilie Ystenes Myhre

    • Management

Randi har en naturlig autoritet og en tydelig ledelsesfilosofi. Hun setter gjennomføringsevne svært høyt og mener at det alltid finnes rom for forbedring. Hvordan forholder hun seg til forventningspress og hvorfor mener hun trygghet er essensielt for mot og gode resultater? Og ikke minst, hva mener hun med å eie sin egen kalender?

Cecilie Ystenes Myhre er eier og daglig leder av Raw Performance as. Selskapet leverer mental og ledertrening på organisasjon, gruppe og individ nivå. Se mer på www.rawperformance.no 

Randi har en naturlig autoritet og en tydelig ledelsesfilosofi. Hun setter gjennomføringsevne svært høyt og mener at det alltid finnes rom for forbedring. Hvordan forholder hun seg til forventningspress og hvorfor mener hun trygghet er essensielt for mot og gode resultater? Og ikke minst, hva mener hun med å eie sin egen kalender?

Cecilie Ystenes Myhre er eier og daglig leder av Raw Performance as. Selskapet leverer mental og ledertrening på organisasjon, gruppe og individ nivå. Se mer på www.rawperformance.no 

32 min