27 min

Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern Fagbokpodden

    • Social Sciences

I studio er Eva Mikkelsen, familieterapeut, cand.mag i barnevern og Master of Public Administration fra Copenhagen Business School.
Mikkelsen har arbeidet innen barnevernfeltet i en årrekke som saksbehandler og leder. Familie og inkluderings-sjef Askøy kommune. 
Og Charlotte Johannessen, cand.polit med hovedfag i pedagogikk og
førstelektor ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.
«Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern
Tidlig innsats for barn i sårbare situasjoner» Belyser temaer som:
-Hvordan kan barnehagen og barnevernet berike hverandre som samarbeidspartnere? Tverrfaglig samarbeid, foreldreveiledning, mentaliserende kommunikasjon, taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt samt caset -Mads og Emilie.
Boken er bygget på: Relasjonsbygging i barnehagen


See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

I studio er Eva Mikkelsen, familieterapeut, cand.mag i barnevern og Master of Public Administration fra Copenhagen Business School.
Mikkelsen har arbeidet innen barnevernfeltet i en årrekke som saksbehandler og leder. Familie og inkluderings-sjef Askøy kommune. 
Og Charlotte Johannessen, cand.polit med hovedfag i pedagogikk og
førstelektor ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.
«Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern
Tidlig innsats for barn i sårbare situasjoner» Belyser temaer som:
-Hvordan kan barnehagen og barnevernet berike hverandre som samarbeidspartnere? Tverrfaglig samarbeid, foreldreveiledning, mentaliserende kommunikasjon, taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt samt caset -Mads og Emilie.
Boken er bygget på: Relasjonsbygging i barnehagen


See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

27 min