43 min

Skolevegring (ufrivillig skolefravær‪)‬ Utforsk

    • Utdannelse

Hva gjør vi når eleven ikke kommer seg på skolen? Skolevegring, eller ufrivillig skolefravær, rammer stadig flere elever. Disse sakene er utfordrende for alle parter, men selvsagt mest av alt for eleven og familien. Som skole tror vi gjerne at vi har gjort alt i vår makt for å hjelpe. I denne episoden får vi vite at vi faktisk kan gjøre mer for eleven og familiene enn vi kanskje hittil har trodd, og vi får høre hvilke tiltak som fungerer.
Vi møter seniorrådgiver hos Statped sørøst og tidligere PP-rådgiver, Kristine Damsgaard, som jobber med disse sakene daglig. Vi har også med Inger Björne-Fagerli, lærer og mor til et barn med ufrivillig skolefravær. Sara Eline Eide, daglig leder av UngOppvekst, terapeut, spesialpedagog og forfatter av boka På oppdagelsesferd sammen, er også med i studio. Hun deler sin erfaring og kunnskap fra spesialpedagogens perspektiv.

Hva gjør vi når eleven ikke kommer seg på skolen? Skolevegring, eller ufrivillig skolefravær, rammer stadig flere elever. Disse sakene er utfordrende for alle parter, men selvsagt mest av alt for eleven og familien. Som skole tror vi gjerne at vi har gjort alt i vår makt for å hjelpe. I denne episoden får vi vite at vi faktisk kan gjøre mer for eleven og familiene enn vi kanskje hittil har trodd, og vi får høre hvilke tiltak som fungerer.
Vi møter seniorrådgiver hos Statped sørøst og tidligere PP-rådgiver, Kristine Damsgaard, som jobber med disse sakene daglig. Vi har også med Inger Björne-Fagerli, lærer og mor til et barn med ufrivillig skolefravær. Sara Eline Eide, daglig leder av UngOppvekst, terapeut, spesialpedagog og forfatter av boka På oppdagelsesferd sammen, er også med i studio. Hun deler sin erfaring og kunnskap fra spesialpedagogens perspektiv.

43 min

Top Podcasts In Utdannelse

Vrang produksjon
Bauer Media og Kristian Hope
Dagen Podkast
Hedda Brodtkorb og Silvany Bricen
Bertrands Univers og Bauer Media
Anniken Binz