14 min

Snitchekultur: Barn blir ranet, men tør ikke si ifra Forklart

    • Daily News

Den siste tiden har det stått mye om Vippsran i mediene, men dette er bare en del av et større bilde vi ser nå hvor barn raner barn.
A-magasin-journalist Helle Aarnes forklarer.
Foto: Stein J. Bjørge.

Den siste tiden har det stått mye om Vippsran i mediene, men dette er bare en del av et større bilde vi ser nå hvor barn raner barn.
A-magasin-journalist Helle Aarnes forklarer.
Foto: Stein J. Bjørge.

14 min