32 min

Solkraft- en fremtidig solskinnshistorie‪?‬ Energisk

    • Technology

Sjur Obrestad Gabrielsen og Kristin Bjella har invitert Kristin Melsnes til Energisk for å snakke om solkraft. Kristin er utdannet sivilingeniør og har mer enn 30 års erfaring i kraftbransjen. I dag er hun administrerende direktør i solkraftselskapet Solgrid. AS. I denne episoden snakker vi om utviklingen i solkraft i Norge, og hvordan Solgrid har opplevd utbyggingsprosessen så langt.
 
16. november 2022 inviterer Hjort til seminar om solkraft. Her gir vi i Hjort en oversikt over det regulatoriske rammeverket etter blant annet energiloven, plan- og bygningsloven, jordloven og konsesjonsloven. I tillegg vil Kristin Melsnes fra Solgrid snakke om utvikling av solkraft som en kraftressurs framover, og Ingvild Birkeland fra Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) redegjøre for ulike problemstillinger vedrørende blant annet tilknytning til nett, regulering av plusskunder og deling av strøm med nabobygg.
 
Seminaret er aktuelt for kraft- og nettselskaper og andre selskaper som ønsker å satse på utvikling av solenergi, for næringsdrivende og andre som vurderer å etablere solcelleanlegg for egne formål, på næringsbygg eller landbruksareal.
 
Påmelding og mer informasjon om seminaret finner du her: https://www.hjort.no/seminar-solkraft-hjort/

Sjur Obrestad Gabrielsen og Kristin Bjella har invitert Kristin Melsnes til Energisk for å snakke om solkraft. Kristin er utdannet sivilingeniør og har mer enn 30 års erfaring i kraftbransjen. I dag er hun administrerende direktør i solkraftselskapet Solgrid. AS. I denne episoden snakker vi om utviklingen i solkraft i Norge, og hvordan Solgrid har opplevd utbyggingsprosessen så langt.
 
16. november 2022 inviterer Hjort til seminar om solkraft. Her gir vi i Hjort en oversikt over det regulatoriske rammeverket etter blant annet energiloven, plan- og bygningsloven, jordloven og konsesjonsloven. I tillegg vil Kristin Melsnes fra Solgrid snakke om utvikling av solkraft som en kraftressurs framover, og Ingvild Birkeland fra Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) redegjøre for ulike problemstillinger vedrørende blant annet tilknytning til nett, regulering av plusskunder og deling av strøm med nabobygg.
 
Seminaret er aktuelt for kraft- og nettselskaper og andre selskaper som ønsker å satse på utvikling av solenergi, for næringsdrivende og andre som vurderer å etablere solcelleanlegg for egne formål, på næringsbygg eller landbruksareal.
 
Påmelding og mer informasjon om seminaret finner du her: https://www.hjort.no/seminar-solkraft-hjort/

32 min

Top Podcasts In Technology

The New York Times
Lex Fridman
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Jason Calacanis
Ben Gilbert and David Rosenthal
SINTEF

More by Moderne Media

Moderne Media
Moderne Media
Moderne Media
Moderne Media og Untold
Moderne Media
Moderne Media og Untold