37 min

3 PÅ 30 | Hvor soppen bor soppognyttevekster.no

    • Natur

3 på 30 er en podkastserie basert på nettforedraget til Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening.

Nettforedragene 3 på 30 passer for nybegynnere som vil lære mer om sopp eller nyttevekster.  I denne episoden av 3 på 30 forteller Roger Andersen og Pernille Næss oss mer om hvor soppen bor. Du lærer om ulike naturtyper, ulike grupper sopp (levemåte) og hvilke arter du kan forvente å finne hvor. 

Nettforedragene gir deg noe av grunnkunnskapen du trenger for å fortsette og utforske den fantastiske soppverdenen.

3 på 30 er en podkastserie basert på nettforedraget til Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening.

Nettforedragene 3 på 30 passer for nybegynnere som vil lære mer om sopp eller nyttevekster.  I denne episoden av 3 på 30 forteller Roger Andersen og Pernille Næss oss mer om hvor soppen bor. Du lærer om ulike naturtyper, ulike grupper sopp (levemåte) og hvilke arter du kan forvente å finne hvor. 

Nettforedragene gir deg noe av grunnkunnskapen du trenger for å fortsette og utforske den fantastiske soppverdenen.

37 min