22 min

10. Sankeren og kokken | Havsalat (Ulva lactuca‪)‬ soppognyttevekster.no

    • Natur

I denne episoden skal sankeren og kokken snakkes om en av de mest populære grønnalgene som har fått navnet havsalat. Jim tar oss igjennom forvekslingsartene med Grønnhinne (Monostroma grevvilei), Lys havslat (Gayralia oxysperma), Brunlig havsalat (Ulvaria obscura) og Bølget grønnhinne (Protomonostroma undulatum)

Jim beskriver at havsalat vokser på lavvann ned til maks 15 meter dybde langs hele norskekysten og er av og til å finne i litt store fjærepytter. Den trenger næringsrikt vann så pass på at den ikke sankes i forurensede utslippsområder. Algen er best å sanke på våren, dette handler mest om hvor fin den er. For lang oppbevaring så anbefales det å putte den i en tett boks blandet med grovt havsalt.

Jørgen tar med råvaren på kjøkkenet og beskriver den som en meget sunn og god råvare.

Den inneholder kalsium, jern, proteiner og omega 3. Jørgen går igjennom mange bruksområder, men anbefales først og fremst å brukes den fersk.

Tror mange blir inspirert til å bruke den etter å høre hvordan Jørgen snitter den opp for bruk i en havsalatrisotto.

Havsalat er en av pilarene i det nordiske kjøkkenet og var av de første tangartene som ble brukt. I denne episoden vil det også komme opp tema på alt fra sårleging og dødelig farlig gass av havsalat.

I denne episoden skal sankeren og kokken snakkes om en av de mest populære grønnalgene som har fått navnet havsalat. Jim tar oss igjennom forvekslingsartene med Grønnhinne (Monostroma grevvilei), Lys havslat (Gayralia oxysperma), Brunlig havsalat (Ulvaria obscura) og Bølget grønnhinne (Protomonostroma undulatum)

Jim beskriver at havsalat vokser på lavvann ned til maks 15 meter dybde langs hele norskekysten og er av og til å finne i litt store fjærepytter. Den trenger næringsrikt vann så pass på at den ikke sankes i forurensede utslippsområder. Algen er best å sanke på våren, dette handler mest om hvor fin den er. For lang oppbevaring så anbefales det å putte den i en tett boks blandet med grovt havsalt.

Jørgen tar med råvaren på kjøkkenet og beskriver den som en meget sunn og god råvare.

Den inneholder kalsium, jern, proteiner og omega 3. Jørgen går igjennom mange bruksområder, men anbefales først og fremst å brukes den fersk.

Tror mange blir inspirert til å bruke den etter å høre hvordan Jørgen snitter den opp for bruk i en havsalatrisotto.

Havsalat er en av pilarene i det nordiske kjøkkenet og var av de første tangartene som ble brukt. I denne episoden vil det også komme opp tema på alt fra sårleging og dødelig farlig gass av havsalat.

22 min