400 episodes

Bønn, katekese og messe på norsk.
Du finner oss på www.stritaradio.no

St Rita Radio St Rita Radio

  • Christianity
  • 5.0 • 5 Ratings

Bønn, katekese og messe på norsk.
Du finner oss på www.stritaradio.no

  EWTN: Mother Angelcia Live

  EWTN: Mother Angelcia Live

  St Rita Radio er glad for å samarbeide med EWTN.

  Mandag, onsdag og fredag kl 21:30 sender vi program serien Mother Angelcia Live.

  • 53 min
  Crux Sacra Katekese (Katekese for konfirmanter)

  Crux Sacra Katekese (Katekese for konfirmanter)

  Peder Josef Foss, katekeselærer i St. Olav domkirke, holder katekese for konfirmanter og unge voksne. Til daglig studerer Peder på NTNU og er aktiv i St. Olav og i Norges Unge Katolikker. Han vil ukentlig ta oss med på en vandring nærmere Gud.

  Dagens tema er  Kirkens kjennetegn

  Katekesen hører du på radio kl 20.00 på torsdag eller last ned som podkast

  • 18 min
  21.januar - Matutin lesning 2

  21.januar - Matutin lesning 2

  Hentet fra boken Tidebønnene Volum IV utgitt på St. Olav Forlag lest av Ingunn

  • 5 min
  Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio dag 4

  Bønneuke for kristen enhet 2021 på St Rita Radio dag 4

  Tekstene er lagt til rette og utgitt i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

  og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd

  Bli i min kjærlighet, og dere skal bære mye frukt.

  (Joh 15,5-9)

  Dag fire, be sammen

  «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Jeg kaller dere venner»

  (Joh 15,15)

  Første lesning er hentet fra Paulus brev til Romerene kapitel 8 vers 26-27

  Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet

  Andre tekst er hentet fra Lukas evangeliet kapittel 11 vers 1-4

  Herre, lær oss å be

  Meditasjon

  Gud tørster etter fellesskap med oss. Han leter etter oss som han lette etter Adam og ropte på ham i hagen: «Hvor er du?» (1. Mos 3,9)

  I Kristus kommer Gud for å møte oss. Jesus levde i bønn, nær knyttet til sin Far. Samtidig skapte han vennskap med disiplene sine og med alle han møtte. Han viste dem hva som var det viktigste for ham: å elske sin Far, som også er vår Far. Jesus og disiplene sang salmer sammen med tekster som var rotfestet i en rik jødisk tradisjon. Andre ganger trakk Jesus seg tilbake for å be alene.

  Bønn kan være noe en helst gjør alene eller også sammen med andre. Bønn kan uttrykke undring, klage, forbønn, takknemlighet, eller rett og slett stillhet. Noen ganger er trangen til å be til stede. Andre ganger kan en ha en følelse av ikke å være i stand til å be. Å vende seg til Jesus og si «lær meg», kan åpne veien. Vårt ønske om å be er i seg selv allerede en bønn.

  Å komme sammen i en gruppe, er en støtte. Gjennom sang, ord og stillhet blir det skapt et fellesskap. Om vi ber sammen med kristne av andre tradisjoner, kan vi bli overrasket over å kjenne fellesskapet og vennskapet fra den ene som er bakom alt som skiller hos oss. Formen kan være forskjellig, men Ånden som bringer oss sammen, er den samme.

  Vår felles bønn er regelmessig, men ut av den springer Jesu kjærlighet fram. Vi vet ikke hvordan. Felles bønn gjør ikke at vi kan la være å be alene. Den ene formen støtter den andre. La oss hver dag bruke en stund til å fornye vårt personlige forhold til Jesus.

  The Rule of Taizé in French and English,

  Society for Promoting Christian Knowledge, Great Britain, s 19&21

  Bønn

  Herre Jesus,

  hele ditt liv var bønn,

  fullkommen harmoni med Far.

  Lær oss ved din Ånd å be i overenstemmelse med din kjærlige vilje.

  Gi at de troende i hele verden kan forenes i forbønn og lovprisning,

  og la ditt rike komme med kjærlighet og glede.

  • 5 min
  Novenen til den hellige Paulus dag 7 (torsdag 21.01.21)

  Novenen til den hellige Paulus dag 7 (torsdag 21.01.21)

  Bli med St. Paul menighet i Bergen å feire den hellige Paulus omvendelse!

  Fra fredag 15.01.21 starter St. Paul menighet sammen med St Rita Radio å be novena til hellige Paulus.  

  På www.StRitaRadio.no ber vi novene hver dag kl 09.00 og 17.00 samt at den blir tilgjengelig som podkast. Søndag den 25.januar inviterer vi hele det katolske Norge med på direktesendt messe fra St. Paul kirke på www.StRitaRadio.no kl 11.00. 

  St Paul menighet feirer sin vernehelgen Paulus med messe og menighetsfest i forbindelse med festen for Paulus' omvendelse. I år blir dette ikke mulig å gjøre på vanlig måte, så vi forbereder oss til helgen festen som skulle vært ved å lese tekster av Paulus og be en novene.
  (Selv om festen er 25.januar så følger vi menigheten i Bergen og starter novene 15.01)

  • 2 min
  Kveldssamling barn onsdag 20.01.21

  Kveldssamling barn onsdag 20.01.21

  Kveldsstunden innledes med en helgensang som fremføres av kantor i St. Paul kirke Amund Dahlen. Sangen er oversatt til norsk av Reidun Jofrid Kleppestrand. Originaltittel er: «I sing a song of the saints of God» og kan finnes på www.hymnary.org

  Reidun Jofrid leser boken Paulus' reiser av forfatter Tim Dowley utgitt på IKO Forlag

  Kveldssamling for barn hører du hver dag kl 18:45 på St Rita Radio eller som podkast.

  • 9 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Christianity