13 min

Stort lånebehov kan gi høyere renter Nordea Markets Insights Norway

    • Business

Denne uken tar vi en titt på tilbuds- og etterspørselsbalansen i markedet for amerikanske statsobligasjoner. Underskuddene på det amerikanske statsbudsjettet vil bli stort det neste årene, samtidig skal FED trappe ned sine støttekjøp av statsobligasjoner og private husholdninger spare mindre. Hvem skal finansiere den amerikanske staten, og til hvilken rente? Vi kommenterer også fallet i Nibor, som vi tror vil fortsette, og gir en kort oppdatering på vaksinestatusen.

Denne uken tar vi en titt på tilbuds- og etterspørselsbalansen i markedet for amerikanske statsobligasjoner. Underskuddene på det amerikanske statsbudsjettet vil bli stort det neste årene, samtidig skal FED trappe ned sine støttekjøp av statsobligasjoner og private husholdninger spare mindre. Hvem skal finansiere den amerikanske staten, og til hvilken rente? Vi kommenterer også fallet i Nibor, som vi tror vil fortsette, og gir en kort oppdatering på vaksinestatusen.

13 min

Top Podcasts In Business