170 episodes

Foross.no er en kristen nettside. Vårt ønske er at «foross.no» skal være et sted der du blir bedre kjent med Jesus Kristus som kom til jord for oss, for å kjøpe oss fri fra våre synder og gi oss del i sin fullkomne rettferdighet (2.Kor 5:21). Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen.

I denne podcasten inviterer vi til Table Talks - samtaler rundt bordet om kristen tro og liv.

Table Talks foross.no

  • Kristendom
  • 4.7, 11 Ratings

Foross.no er en kristen nettside. Vårt ønske er at «foross.no» skal være et sted der du blir bedre kjent med Jesus Kristus som kom til jord for oss, for å kjøpe oss fri fra våre synder og gi oss del i sin fullkomne rettferdighet (2.Kor 5:21). Han som elsker oss og har gitt livet sitt for oss har også åpenbart sin vilje for oss i Bibelen.

I denne podcasten inviterer vi til Table Talks - samtaler rundt bordet om kristen tro og liv.

  Søndagsteksten Luk 5:27-32 (2017)

  Søndagsteksten Luk 5:27-32 (2017)

  Table Talks spiller inn samtaler til alle kirkeårets søndagstekster, for alle tre tekstrekker. Dette opptaket er fra første innspillingsrunde, publisert første gang i 2017. Det ble dessverre ikke gjort opptak til denne teksten i andre innspillingsrunde, og vi republiserer derfor opptaket fra 2017.

  I møte med potensielt utfordrende bibeltekster, kan det både være lett og fristende å tenke at de ikke gjelder i vår egen situasjon. Det er til noen andre dette er skrevet, vi har alt på stell. I denne ukens podcast blir vi bl.a. utfordret på om våre egne kristne fellesskap følger Jesu radikale eksempel på inkludering.
  Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Jon Magne Sønstabø (prest DELK), Tarjei Gilje (redaktør Dagen, eldste i Kristkirken) og Rolf Kjøde (Leder for strategisk utvikling ved NLA Høgskolen).
  Hør ukens episode her:

  Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering når nye epsioder legges ut.
  Abonner via feed (for enheter med rss-leser eller podcast-app)

  I iTunes kan du søke på «foross.no» eller klikke på denne linken for å abonnere på podkasten.
  Deltakere i neste ukes episode er Bjørn Roger Stien (pastor Namsos Frikirke), Øyvind Rott (forkynner NLM) og Endre Stene (forsamlingsleder Namsos Misjonsforsamling og lærer Fjellheim Bibelskole).

  • 29 min
  Prekenhistorien: Apostlene

  Prekenhistorien: Apostlene

  Peter og Paulus som predikanter …. Lukas gjengir mange spennende glimt. Her møter vi et budskap både til jøder og ikke-jøder, med en klar personlig adresse. Og temaet er Jesus.
  Episode 4 finner du her:
  Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering når nye epsioder legges ut.
  Abonner via feed (for enheter med rss-leser eller podcast-app)

  I iTunes kan du søke på «foross.no» eller klikke på denne linken for å abonnere på podkasten.
   
  Forkynnelse har vært sentral gjennom kirkens historie helt fra pinsedag av. Men den har vært ulik til ulike tider. Hvilke ord som har blitt brukt, hva som legges i dem og hva som vektlegges har variert. Idet troen formes av det som forkynnes har dermed troens liv blitt ulikt preget av forkynnelsen.
  Egil Sjaastad har i hele sitt voksne liv vært opptatt av prekenhistorien. Gjennom flere år som lærer på Fjellhaug Internasjonale Høgskole har han formidlet stoff om dette til studentene.
  I en helt ny podcast-serie på 24 episoder vil Sjaastad nettopp ta oss med på en reise gjennom forkynnelsens historie ved å lytte til et utvalg av sentrale forkynnere i kirkens historie. Serien er lagt opp slik: Etter noen episoder om forkynnelsen i bibelsk tid, vil det stanses ved noen utvalgte stasjoner i Oldkirken og Middelalderen. Fra reformasjonen går streiftoget til Danmark-Norge som nå var luthersk. Her stanses det ved noen biskoper, prester, vekkelsesbevegelser og forkynnere på vår hjemlige arena fram mot 1970 – årene. Til slutt tas turen til sentrale forkynnere fra den engelsktalende verden.
  På denne reisen er ikke hovedfokuset et bestemt aspekt ved forkynnelsen. I stedet løftes ulike sider ved forkynnelsen fram og ulik tematikk forfølges fra episode til epiosde. I tillegg til å se på forskjellige epoker i kirkehistorien vil gjennomgangen dermed gi et innblikk i ulike aktuelle homiletiske problemstillinger.
  Sammen med seg har Sjaastad masterstudent på Fjellhaug Sunniva Fuglestveit. Hun leser prekeneksemplene som gjennomgås og kommer med aktualiserende innspill underveis.
  Podcasten publiseres under Tabletalks – overskriften. Foross.no har nå i vel tre år hatt «Tabletalks Søndagsteksten» der det samtales over søndagens tekst. Nå utvider vi altså Tabletalks-konseptet med Tabletalks Prekehistorien». Fellesnevneren for begge er at både «Tabletalks Søndagsteksten» og «Tabletalks Prekenhistorien» knytter an til forkynnelse. Også denne serien vil særlig været rettet mot de som arbeider med teologi, forkynnelse og formidling. Men den vil samtidig være relevant og nyttig for alle som har interesse for forkynnelse og kirkehistorie.
  Innholdet i podcasten – og noe til – er også nylig utgitt på FiH forlaget som egen bok: «En reise gjennom forkynnelsens historie». Denne kan bestilles hos Sjaastad (sms 997 36 354 eller epost esjaastad@fjellhaug.no). Prisen er 150 kr, pluss porto 45 kr.
  Vi takker Egil Sjaastad, som sammen med Sunniva Fuglestveit og teknikker Asbjørn Kvalbein, tar oss med på denne reisen. Vi håper den vil inspirere til å grave i kilder som kan virke fornyende.

  • 16 min
  Prekenhistorien: Døperen Johannes

  Prekenhistorien: Døperen Johannes

  Alle de fire evangeliene begynner med å fortelle noe om en slektning av Jesus, nemlig døperen Johannes. Han er – og har vært – det største idealet for vekkelsesforkynnere gjennom tidene. Bli med til et møte med denne underlige skikkelsen.
  Episode 3 finner du her:
  Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering når nye epsioder legges ut.
  Abonner via feed (for enheter med rss-leser eller podcast-app)

  I iTunes kan du søke på «foross.no» eller klikke på denne linken for å abonnere på podkasten.
   
  Forkynnelse har vært sentral gjennom kirkens historie helt fra pinsedag av. Men den har vært ulik til ulike tider. Hvilke ord som har blitt brukt, hva som legges i dem og hva som vektlegges har variert. Idet troen formes av det som forkynnes har dermed troens liv blitt ulikt preget av forkynnelsen.
  Egil Sjaastad har i hele sitt voksne liv vært opptatt av prekenhistorien. Gjennom flere år som lærer på Fjellhaug Internasjonale Høgskole har han formidlet stoff om dette til studentene.
  I en helt ny podcast-serie på 24 episoder vil Sjaastad nettopp ta oss med på en reise gjennom forkynnelsens historie ved å lytte til et utvalg av sentrale forkynnere i kirkens historie. Serien er lagt opp slik: Etter noen episoder om forkynnelsen i bibelsk tid, vil det stanses ved noen utvalgte stasjoner i Oldkirken og Middelalderen. Fra reformasjonen går streiftoget til Danmark-Norge som nå var luthersk. Her stanses det ved noen biskoper, prester, vekkelsesbevegelser og forkynnere på vår hjemlige arena fram mot 1970 – årene. Til slutt tas turen til sentrale forkynnere fra den engelsktalende verden.
  På denne reisen er ikke hovedfokuset et bestemt aspekt ved forkynnelsen. I stedet løftes ulike sider ved forkynnelsen fram og ulik tematikk forfølges fra episode til epiosde. I tillegg til å se på forskjellige epoker i kirkehistorien vil gjennomgangen dermed gi et innblikk i ulike aktuelle homiletiske problemstillinger.
  Sammen med seg har Sjaastad masterstudent på Fjellhaug Sunniva Fuglestveit. Hun leser prekeneksemplene som gjennomgås og kommer med aktualiserende innspill underveis.
  Podcasten publiseres under Tabletalks – overskriften. Foross.no har nå i vel tre år hatt «Tabletalks Søndagsteksten» der det samtales over søndagens tekst. Nå utvider vi altså Tabletalks-konseptet med Tabletalks Prekehistorien». Fellesnevneren for begge er at både «Tabletalks Søndagsteksten» og «Tabletalks Prekenhistorien» knytter an til forkynnelse. Også denne serien vil særlig været rettet mot de som arbeider med teologi, forkynnelse og formidling. Men den vil samtidig være relevant og nyttig for alle som har interesse for forkynnelse og kirkehistorie.
  Innholdet i podcasten – og noe til – er også nylig utgitt på FiH forlaget som egen bok: «En reise gjennom forkynnelsens historie». Denne kan bestilles hos Sjaastad (sms 997 36 354 eller epost esjaastad@fjellhaug.no). Prisen er 150 kr, pluss porto 45 kr.
  Vi takker Egil Sjaastad, som sammen med Sunniva Fuglestveit og teknikker Asbjørn Kvalbein, tar oss med på denne reisen. Vi håper den vil inspirere til å grave i kilder som kan virke fornyende.

  • 10 min
  Søndagsteksten Matt 6:19-24 (2020)

  Søndagsteksten Matt 6:19-24 (2020)

  Denne søndagens tekst handler om skatter i himmelen og på jorden, om øyne som er lamper, og om Gud og Mammon.
  Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Sverre Bøe (professor Fjellhaug), Toril Slåttsveen Asp (tilknyttet DELK Ryenberget og Høgsveen Retreat- og gjestegård) og Knut Kåre Kirkholm (undervisningsleder Fjellhaug).
  Hør ukens episode her:
  I slutten av episoden anbefales boka «Bergprekenen» av John Stott. Denne ser ikke ut til å være til salgs på norsk, men kan kjøpes på engelsk her.
  Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering når nye epsioder legges ut.
  Abonner via feed (for enheter med rss-leser eller podcast-app)

  I iTunes kan du søke på «foross.no» eller klikke på denne linken for å abonnere på podkasten.

  Table Talks spiller inn samtaler til alle kirkeårets søndagstekster, for alle tre tekstrekker. Dette opptaket er fra andre innspillingsrunde. Opptaket fra første innspillingsrunde kan du høre her.

  • 25 min
  Prekenhistorien: Profetene i GT

  Prekenhistorien: Profetene i GT

  De viktigste forkynnerne i GT, var profetene. Hva gikk budskapet deres ut på? Kan det sammenfattes i noen punkter som også blir tankevekkende for oss?
  Episode 2 finner du her:
  Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering når nye epsioder legges ut.
  Abonner via feed (for enheter med rss-leser eller podcast-app)

  I iTunes kan du søke på «foross.no» eller klikke på denne linken for å abonnere på podkasten.
   
  Forkynnelse har vært sentral gjennom kirkens historie helt fra pinsedag av. Men den har vært ulik til ulike tider. Hvilke ord som har blitt brukt, hva som legges i dem og hva som vektlegges har variert. Idet troen formes av det som forkynnes har dermed troens liv blitt ulikt preget av forkynnelsen.
  Egil Sjaastad har i hele sitt voksne liv vært opptatt av prekenhistorien. Gjennom flere år som lærer på Fjellhaug Internasjonale Høgskole har han formidlet stoff om dette til studentene.
  I en helt ny podcast-serie på 24 episoder vil Sjaastad nettopp ta oss med på en reise gjennom forkynnelsens historie ved å lytte til et utvalg av sentrale forkynnere i kirkens historie. Serien er lagt opp slik: Etter noen episoder om forkynnelsen i bibelsk tid, vil det stanses ved noen utvalgte stasjoner i Oldkirken og Middelalderen. Fra reformasjonen går streiftoget til Danmark-Norge som nå var luthersk. Her stanses det ved noen biskoper, prester, vekkelsesbevegelser og forkynnere på vår hjemlige arena fram mot 1970 – årene. Til slutt tas turen til sentrale forkynnere fra den engelsktalende verden.
  På denne reisen er ikke hovedfokuset et bestemt aspekt ved forkynnelsen. I stedet løftes ulike sider ved forkynnelsen fram og ulik tematikk forfølges fra episode til epiosde. I tillegg til å se på forskjellige epoker i kirkehistorien vil gjennomgangen dermed gi et innblikk i ulike aktuelle homiletiske problemstillinger.
  Sammen med seg har Sjaastad masterstudent på Fjellhaug Sunniva Fuglestveit. Hun leser prekeneksemplene som gjennomgås og kommer med aktualiserende innspill underveis.
  Podcasten publiseres under Tabletalks – overskriften. Foross.no har nå i vel tre år hatt «Tabletalks Søndagsteksten» der det samtales over søndagens tekst. Nå utvider vi altså Tabletalks-konseptet med Tabletalks Prekehistorien». Fellesnevneren for begge er at både «Tabletalks Søndagsteksten» og «Tabletalks Prekenhistorien» knytter an til forkynnelse. Også denne serien vil særlig været rettet mot de som arbeider med teologi, forkynnelse og formidling. Men den vil samtidig være relevant og nyttig for alle som har interesse for forkynnelse og kirkehistorie.
  Innholdet i podcasten – og noe til – er også nylig utgitt på FiH forlaget som egen bok: «En reise gjennom forkynnelsens historie». Denne kan bestilles hos Sjaastad (sms 997 36 354 eller epost esjaastad@fjellhaug.no). Prisen er 150 kr, pluss porto 45 kr.
  Vi takker Egil Sjaastad, som sammen med Sunniva Fuglestveit og teknikker Asbjørn Kvalbein, tar oss med på denne reisen. Vi håper den vil inspirere til å grave i kilder som kan virke fornyende.

  • 16 min
  Søndagsteksten Luk 15:1-10 (2020)

  Søndagsteksten Luk 15:1-10 (2020)

  Gjennom dagens bibeltekst møter vi Jesu programerklæring for sitt virke. Han holder seg nær til tollere og synder, tar imot dem og spiser sammen med dem. Dette var til forargelse for de religiøse og selvrettferdige, men det aller beste budskap for dem som har kommet til kort i livet. Gjennom  tre ulike lignelser forklarer Jesus hemmeligheten med Gud som leter etter det bortkomne og fortapte. I vår tekst er det den bortkomne sauen og sølvpengen som var borte, og som ble funnet igjen.
  Table talks: Søndagsteksten produseres av foross.no. Hver mandag kan du høre en samtale om kommende søndags tekst mellom tre personer. Denne ukens deltakere er Øivind Solheim (forkynner NLM) og Jan Helge Aarseth (forsamlingsleder IKF).
  Hør ukens episode her:
  Vi anbefaler å lytte til episoden i din podkaster (på din telefon, nettbrett etc.) og at du abonnerer på Table Talks der. På den måten får du oppdatering når nye epsioder legges ut.
  Abonner via feed (for enheter med rss-leser eller podcast-app)

  I iTunes kan du søke på «foross.no» eller klikke på denne linken for å abonnere på podkasten.

  Table Talks spiller inn samtaler til alle kirkeårets søndagstekster, for alle tre tekstrekker. Dette opptaket er fra andre innspillingsrunde. Opptaket fra første innspillingsrunde kan du høre her.

  • 24 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

bardsorheim ,

Faglig godt og til stor hjelp!

Foross.no gir meg veldig mye! Det de kommer med har faglig tyngde, er grundig, bibelsk, og forklares godt!
Table talks er til stor hjelp under taleforberedelser, og til å få nye perspektiver på tekster. Anbefales!

Kringstad ,

Veldig bra forberedelse

Jeg synes samtalene er gode for å forberede seg generelt til søndagens tekst. Det er masse oppbyggelige poenger og grundig prat.

Top Podcasts In Kristendom

Listeners Also Subscribed To