200 episodes

Betel, Nærbø er en pinsemenighet på Jæren. Vi ønsker å lede mennesker nærmere Jesus og inn i fellesskap med andre troende. Talene våre er bygd på Bibelen og vil gi deg mer kunnskap om Gud og vekst i livet sammen med ham.

Taler fra Betel Nærb‪ø‬ Pinsemenigheten Betel Nærbø

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 2 Ratings

Betel, Nærbø er en pinsemenighet på Jæren. Vi ønsker å lede mennesker nærmere Jesus og inn i fellesskap med andre troende. Talene våre er bygd på Bibelen og vil gi deg mer kunnskap om Gud og vekst i livet sammen med ham.

  Å være en disippel [bare lyd]

  Å være en disippel [bare lyd]

  Pastor Thomas forkynner om hva det vil si å være en disippel av Jesus Kristus. Bibeltekster: Joh 3.30, 8.2, 13.13-17, Luk 6.40, 10.39b, 14.25-33, Apg 10.17-19, 24.14, Mark 4.10, Jos 1.8, Sal 1.1-2, 1. Krøn 28.8b, Matt 10.8, 14.28-29, 2. Kor 3.18,  4.16-18, 1. Kor 15.42-43,  Dato: Søndag 15. mai 2022 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: […]

  • 46 min
  Enkeltmannsferdigheter [bare lyd]

  Enkeltmannsferdigheter [bare lyd]

  Pastor Thomas forkynner om hvilket ansvar den enkelte kristne har i møtet med verden rundt oss. Bibeltekster: Joh 16.33, 1. Kor 12.11, Ef 4.7, Kol 4.3-4, Jak 5.16b, 1. Tess 5.17, Kol 3.22-23, Matt 6.1, 5.14-16, Apg 1.8, 2.32, 5.30-32, Rom 10.17, Fork 11.1  Dato: Søndag 8. mai 2022 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 44 min

  • 44 min
  Fiendens hensikter og den åndelige geografien [bare lyd]

  Fiendens hensikter og den åndelige geografien [bare lyd]

  Pastor Thomas forkynner om fiendens hensikter, hvordan han opererer i vår kultur og hvordan vi står imot. Bibeltekster: Joh 8.32, 8.44b, 10.10a, Job 1.11, Kol 2.15, Åp 1.5, Heb 2.14-15, 2. Kor 6.7, 10.3-5, Gal 5.16+24-25, Jes 26.3-4 Dato: Søndag 1. mai 2022 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 51 min

  • 50 min
  Guds underskrift [bare lyd]

  Guds underskrift [bare lyd]

  Pastor Thomas viser hvordan oppstandelsen er Guds underskrift på Jesu frelsesverk. Bibeltekster: Matt 28.1-15, Rom 1.1-4, 1.Kor 15.13-22+55-57, Joh 11.25b-26a, Fil 1.21, 1.Tess 4.13-14 Dato: Søndag 17. april 2022 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 27 min

  • 27 min
  Rettferdiggjørelse [bare lyd]

  Rettferdiggjørelse [bare lyd]

  Pastor Thomas viser hvordan Pesach (Påske), den første av de tre pilegrimsfestene i det gamle testamentet, peker fram mot Jesu frelsesverk på Golgata. Bibeltekster: 2.Mos 12.2-4+5-8+11, Joh 8.34-36, 1.Mos 22.8, Jes 53.6-8+10-11, Rom 3.22b-24, 3.Mos 23.10-11, 1.Kor 15.20-23 Dato: Søndag 10. april 2022 Taler: Thomas N. Eriksen Tid: 34 min

  • 34 min
  Hvem sier dere at Jeg er? [bare lyd]

  Hvem sier dere at Jeg er? [bare lyd]

  David Siraj, rektor på Bibelskolen LINK, deler Guds ord og et personlig vitnesbyrd. Bibeltekster: Luk 9.18-20 Dato: Søndag 3. april 2022 Taler: David Siraj Tid: 34 min

  • 33 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

NRK
Lilli Bendriss og Camillo Løken
Vårt Land
Beautiful Light Studios
NRK
Justin Brierley