24 episodes

En podd för dig som inte vill välja mellan tro och förnuft, vetenskap och religion. Programledare är religionsfilosoferna Christoffer Skogholt och Rikard Dahl.

Tro & Förnuft Dagen

  • Christianity

En podd för dig som inte vill välja mellan tro och förnuft, vetenskap och religion. Programledare är religionsfilosoferna Christoffer Skogholt och Rikard Dahl.

  Avsnitt 24: Tro i mötet med döden – om Joachim Elsander

  Avsnitt 24: Tro i mötet med döden – om Joachim Elsander

  Joachim Elsander (1973–2020) var sjukhuspastor, fambarnsfar och fick 2019 en mycket allvarlig cancerdiagnos som Joachim var öppen med i sociala medier och andra medier. Många människor samlades kring Joachim Elsanders Twitter-konto.
  I detta avsnitt samtalar Erik och Christoffer om Joachim Elsanders förhållningssätt och hans texter i boken "På väg"

  • 47 min
  Avsnitt 23: Döden som förvandling

  Avsnitt 23: Döden som förvandling

  Hur kan man tänka kring döden och livet efter detta ur ett teologiskt perspektiv? I det nya avsnittet reflekterar Erik Åkerlund och Christoffer Skogholt kring döden med hjälp av teologen Henry L. Novellos bok "Death as Transformation".

  Novello menar att Guds människoblivande, inkarnationen, är komplett först när Gud förenat sig med hela den mänskliga erfarenheten, inklusive döden och upplevelsen av övergivenhet av Gud – uttryckt i Jesu rop på korset "Min Gud, min Gud, varför har du över

  • 52 min
  Avsnitt 22: Psykoanalys och religion

  Avsnitt 22: Psykoanalys och religion

  Christoffer Skogholt och Erik Åkerlund diskuterar döden, religion, Sigmund Freud och Ernest Becker.

  • 49 min
  Avsnitt 21: Med tanke på tron, ett samtal med Ulf Jonsson

  Avsnitt 21: Med tanke på tron, ett samtal med Ulf Jonsson

  Vad innebär det att Gud är skapare? Hur kan man tänka på Guds “särskilda” handlande för att leda och hela skapelsen i ljuset av naturvetenskapen? Är människan religiös av naturen?

  Erik Åkerlund och Christoffer Skogholt intervjuar Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala, om hans nya bok “Med tanke på tron”.

  • 56 min
  Avsnitt 20: Filosofin och sökandet efter livets mening

  Avsnitt 20: Filosofin och sökandet efter livets mening

  Enligt den franske filosofihistorikern Pierre Hadot (1922-2010) var de antika filosofiskolorna - Platons och Aristoteles till exempel - framförallt ett sätt att leva.

  Filosofi var inte bara teori utan i hög grad en slags "terapi" och det som bearbetades var ens grundläggande existentiella förhållningssätt till tillvaron, sig själv och andra människor. 

  Filosofiskolorna kan sägas kännetecknas av olika sådana grundläggande förhållningssätt och det filosofiska tänkandet inom en skola sker alltid i dialog med eller mot bakgrund av ett sådant existentiellt förhållningssätt.

  Det finns likheter mellan hur Hadot beskriver "existentiellt förhållningssätt" och hur den förre påven, Joseph Ratzinger, beskriver vad det är att tro i sin bok Introduktion till kristendomen (se avsnitt 16 av Tro & förnuft-podden): som en slags grundläggande attityd till tillvaron som helhet. 

  För de antika filosofiskolorna ingick i den filosofiska praktiken vissa "andliga övningar" där man exempelvis tänkte på sig själv i ljuset av en kosmologi: som en del av ett oändligt stort kosmos som antingen styrdes av en förnuftig princip (logos - enligt stoikerna) eller hade en källa i den transcendenta godheten (för platonikerna) - eller styrdes av slumpen (för epikuréerna). Det handlar här om att se sitt liv i ljuset av och i relation till helheten.

  För Platon, Aristoteles och Nyplatonikerna är filosofins mål en vishet och godhet som inte går att språkligt ringa in, utan som vi har tillgång genom erfarenheter snarare än analyser. Filosofins uppgift är att ändå föra oss närmare den erfarenheten.

  I detta avsnitt diskuterar Christoffer Skogholt och Erik Åkerlund denna syn på filosofi och hur den kan utmana och berika samtida filosofi och den kristna tron. Den nyplatonske filosofen Plotinus sa att "utan dygderna är Gud bara ett ord". På ett liknande sätt kanske man kan säga att kyrkan ibland har en övertro på hur betydelsefulla orden eller teorierna om Gud är, för att föra människor närmare Gud.

  • 52 min
  Avsnitt 19: Vetenskapens otillräcklighet och filosofins nödvändighet

  Avsnitt 19: Vetenskapens otillräcklighet och filosofins nödvändighet

  Såhär i EU-valstider behandlar Tro och förnuft relationen mellan politik och världsbild och metafysik.

  Lena Andersson, författare och ledarskribent på Dagens Nyheter, påpekar i sin senaste bok “Om falsk och äkta liberalism” att liberalismen, liksom tanken på mänskliga rättigheter generellt, inte kan berättigas blott med vetenskaplig empiri.

  Avsnittet inleds med en diskussion av boken och följs därefter av en intervju med författaren.

  • 52 min

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To