50 episodes

Universitetsplassen er en forskerbasert podkast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo.

Universitetsplassen Universitetet i Oslo

  • News
  • 4.9 • 23 Ratings

Universitetsplassen er en forskerbasert podkast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo.

  49. Likheter og forskjeller mellom hjernen og kunstig intelligens

  49. Likheter og forskjeller mellom hjernen og kunstig intelligens

  Hjerneforskerne og de som forsker på kunstig intelligens finner inspirasjon hos hverandre for å bedre kunstig intelligens og samtidig forstå hjernen bedre. Professor i nevrovitenskap, Marianne Fyhn, og Klas Pettersen fra NORA, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium møtes til en samtale i podkasten Universitetsplassen.


  Programleder er Elina Melteig. 

  48. Skeive: -Det handler om retten til å eksistere

  48. Skeive: -Det handler om retten til å eksistere

  Opplever du at du eksisterer dersom ingen anerkjenner din eksistens? Dette samt debattklima i sosiale medier, «homoterapi» og retten til et tredje kjønn er noen av temaene som drøftes i denne podkastepisoden om skeives rettigheter.


  Programleder er Jorunn Kanestrøm. 

  47. Hvorfor trenger vi naturfag i skolen?

  47. Hvorfor trenger vi naturfag i skolen?

  Husker du naturfagundervisningen på skolen? Kanskje du samlet blader, utførte eksperimenter og skrev hypoteser? Men hva lærte du egentlig? Bare ferdigheter – eller lærte du også et tankesett?


  I podkasten «Universitetsplassen» har forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Hege Kaarstein, og klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, Bjørn Samset, en samtale om naturfaget; hvilke konsekvenser kan det få at norske elever har lavere naturfaglig kompetanse, sammenlignet med andre nordiske land. Hva inneholder naturfaget i dag og hvilke tiltak kan styrke naturfagskompetansen?


  Naturfag er like viktig for kulturen vår og knyttet til samfunnsutviklingen som for eksempel norskfaget, understreker Samset. Som eksempel trekker han frem at det å diskutere vindkraft krever masse kunnskap.


  Programleder er Elise Koppang Frøjd.

  46. Hva gjør barna egentlig på iPaden?

  46. Hva gjør barna egentlig på iPaden?

  Bruker ikke barna veldig mye tid foran skjerm? Og hva driver de egentlig med? Norske foreldre bekymrer seg for barnas skjermbruk, men hva og hvor mye de bekymrer seg varierer med inntekt og utdanningsnivå. Medieforsker Eiri Elvestad deler funn fra rapporten Digitalt foreldreskap, og sammen med Live Nelvik, NRK-programleder og bekymret mor, diskuterer hun hva foreldre skal gjøre med alle skjermene.


  Les mer i rapporten Digitalt foreldreskap. 


  Programleder er Mari Lilleslåtten.  

  45. Hvordan virker kreftbehandling på kroppen?

  45. Hvordan virker kreftbehandling på kroppen?

  Kreft berører oss alle. Kampen for å bekjempe sykdommen er brutal. Men hvordan virker kreftbehandlingen på kroppen? Hva slags bivirkninger kan man vente seg? Og klarer vi å ta vare godt nok på pasienten slik dagens kreftbehandling er organisert? Det er tema i denne podkasten hvor oralkirurg Bente Brokstad Herlofson fra Det odontologiske fakultet og Rikshospitalet snakker med Sigrun Myhre, rådgiver og spesialsykepleier fra Kreftforeningen.


  Programleder er Astrid Skiftesvik Bjørkeng.

  44. Kan en grønn omstilling bli rettferdig?

  44. Kan en grønn omstilling bli rettferdig?

  Skal vi lykkes med en grønn omstilling må den oppleves rettferdig. Hvis ikke vil tiltakene stoppe opp i protester og politisk splittelse. Men for å stanse klimaendringer og naturødeleggelse trengs det store inngrep. Kommer vi noen vei hvis ingen skal berøres og alle skal få sitt? Hør forsker Anders Tønnesen fra CICERO og UiO-senteret Include i samtale med politiker Eivind Trædal fra MDG om utfordringene med å få til en rettferdig omstilling til et grønnere samfunn.


  Programleder er Hilde Holsten.

Customer Reviews

4.9 out of 5
23 Ratings

23 Ratings

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To