33 min

Utro Barn og Familie

    • Barn og familie

Lite er så tillitsknusende som utroskap. Sinnet og tomheten finner ofte ingen utgang, men kan du komme tilbake til forholdet med utroskap i bagasjen? Skal du tilgi? Skal du avslutte?  

Mange spørsmål må besvares før du går videre, og du kan få en pekepinn på hva du bør gjøre fra rådgiverne Pia Aursand og Jarle Svardal fra Homansbyen familievernkontor. Programleder: Jørgen Bakken. 
Dette er en Partner Podcast fra Radio Metro i samarbeid med fra Bufetat.  

Lite er så tillitsknusende som utroskap. Sinnet og tomheten finner ofte ingen utgang, men kan du komme tilbake til forholdet med utroskap i bagasjen? Skal du tilgi? Skal du avslutte?  

Mange spørsmål må besvares før du går videre, og du kan få en pekepinn på hva du bør gjøre fra rådgiverne Pia Aursand og Jarle Svardal fra Homansbyen familievernkontor. Programleder: Jørgen Bakken. 
Dette er en Partner Podcast fra Radio Metro i samarbeid med fra Bufetat.  

33 min

Top Podcasts In Barn og familie